A Kardia alkalmazás Általános szerződési feltételei

Az alivecor.com címen található webhely (a továbbiakban: „Webhely") az AliveCor, Inc. (a továbbiakban: „AliveCor", „mi” vagy ragozott alakjai) tulajdonába tartozik. Az alábbiak szerint az AliveCor megadja Önnek a Webhely, a szoftveralkalmazásaink, beleértve korlátozás nélkül a Kardia (együttesen „Szoftver” vagy „Alkalmazás") és a Webhelyen vagy a Szoftveren keresztül nyújtott szolgáltatások (együttesen az „AliveCor Szolgáltatás") használatának jogát, figyelembe véve az alábbiakban meghatározott felhasználási feltételeket (a továbbiakban: „Szerződési feltételek” vagy „Feltételek"). Az „Ön” kifejezés a Webhelyre látogató személyre vonatkozik.

KÉRJÜK, ALAPOSAN OLVASSA EL AZ ALÁBBI FELTÉTELEKET. AZ „ELFOGADÁS”-RA KATTINTVA VAGY AZ ALIVECOR SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉVEL ÖN VÁLLALJA, HOGY BETARTJA AZ ELŐÍRT FELTÉTELEKET. AMENNYIBEN NEM VÁLLALJA A FELTÉTELEK BETARTÁSÁT, ÚGY NEM VEHETI IGÉNYBE AZ ALIVECOR SZOLGÁLTATÁSAIT. E FELTÉTELEK ELFOGADÁSÁVAL, VAGY AZ ALIVECOR SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATÁVAL ELISMERI, HOGY ELOLVASTA, MEGÉRTETTE, ÉS MAGÁRA NÉZVE KÖTELEZŐKÉNT ELFOGADTA AZ ALÁBBI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET, BELEÉRTVE AZ ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT-OT (A TOVÁBBIAKBAN EGYÜTTESEN: „FELTÉTELEK"). Ha nem jogosult, vagy ha nem fogadja el az Általános szerződési feltételeket, akkor nincs engedélye az AliveCor szolgáltatás használatára.

AZ ALIVECOR SZOLGÁLTATÁS A KARDIA FELHASZNÁLÓK SZÁMÁRA ÉRHETŐ EL AZ ALÁBBI ORSZÁGOKBAN: AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK (USA), AUSZTRÁLIA, ARUBA, KANADA, FRANCIAORSZÁG, NÉMETORSZÁG, HONG KONG, INDIA, ÍRORSZÁG, OLASZORSZÁG, JAMAICA, HOLLANDIA, SPANYOLORSZÁG, TRINIDAD, TOBAGO ÉS EGYESÜLT KIRÁLYSÁG. AZ ALIVECOR SZOLGÁLTATÁS CSAK ELEKTROKARDIOGRAMMÁK (A TOVÁBBIAKBAN: „EKG-ADATOK") RÖGZÍTÉSÉRE, MEGJELENÍTÉSÉRE, TÁROLÁSÁRA ÉS ÁTADÁSÁRA SZOLGÁL. ÖN, MINT AZ ALIVECOR SZOLGÁLTATÁS FELHASZNÁLÓJA, FELELŐS AZ ALIVECOR SZOLGÁLTATÁS ÁLTAL RÖGZÍTETT ÉS TÁROLT EKG-ADATOKÉRT. AZ ALIVECOR SZOLGÁLTATÁSNAK NEM CÉLJA SZÍVBETEGSÉG DIAGNOSZTIZÁLÁSA, VAGY EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK VAGY BETEGEK AUTOMATIKUS RIASZTÁSA POTENCIÁLISAN SÚLYOS SZÍV- VAGY SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI BETEGSÉGEK/ ELVÁLTOZÁSOK, VAGY ABNORMÁLIS ARITMIÁK ESETÉN. AZ ALIVECOR SZOLGÁLTATÁSAIHOZ NEM TARTOZIK FOLYAMATOS FELÜGYELET, MELYNEK KÖVETKEZTÉBEN NEM TUDJUK GARANTÁLNI, HOGY AZ ALIVECOR SZOLGÁLTATÁSON KERESZTÜL KÜLDÖTT ÜZENETRE, VAGY AZON KERESZTÜL KÉSZÜLT GYÓGYÁSZATI JELENTÉSEKRE ORVOS ÁLTALI VÁLASZ ÉRKEZZEN. BÁR AZ ALIVECOR LEHETŐVÉ TEHETI AZ ÖN SZÁMÁRA EGY OPCIONÁLIS EKG INTERPRETÁCIÓS ALIVECOR SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATÁT, ILLETVE FIÓKJA ÖSSZEKAPCSOLÁSÁT AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓJÁVAL A KARDIA PRO SERVICE SZOLGÁLTATÁSUNKON KERESZTÜL, AZ ALIVECOR AUTOMATIKUSAN NEM VÉGEZ ELLENŐRZÉST, NYOMON KÖVETÉST, ÉRTÉKELÉST, ÉS NEM ELEMZI EGYÉB MÓDON AZ ALIVECOR SZOLGÁLTATÁS ÁLTAL GENERÁLT INFORMÁCIÓT. AZ ÖN FELELŐSSÉGE, HOGY AZ ORVOSI ADATOKAT BEMUTASSA ORVOSÁNAK A MEGFELELŐ ELEMZÉS ÉS DIAGNOSZTIKA ÉRDEKÉBEN.

Kivéve, ha Ön olyan joghatóság területén tartózkodik, amely megtiltja a döntőbírói eljárás kizárólagos alkalmazását a vitarendezéshez, a jelen Feltételek előírják, hogy az Ön és az AliveCor között felmerülő minden vitát KÖTELEZŐ DÖNTŐBÍRÓI ELJÁRÁS igénybevételével kell megoldani. ÖN ELFOGADJA, HOGY LEMOND A BÍRÓSÁGHOZ FORDULÁS JOGÁRÓL a jelen szerződés szerinti jogainak érvényesítése vagy megvédése okán, kivéve a kis értékű követelések eseteit. Az Ön jogait egy SEMLEGES DÖNTŐBÍRÓ és NEM bíróság vagy esküdtszék határozza meg, és az Ön igényei nem nyújthatók be csoportos keresetként. Kérjük, olvassa el a 24. szakaszt („Vitarendezés és döntőbírói eljárás”), amely részletezi az AliveCor vállalattal folytatott viták elbírálására vonatkozó megállapodását.

1. Az AliveCor szolgáltatásának használata

Az AliveCor szolgáltatása csak arra szolgál, hogy lehetővé tegye adatok feltöltését, megtekintését, megosztását egészségügyi szakemberrel, valamint az Önre vonatkozó bizonyos adatok felhasználását, amelyeket az AliveCor szolgáltatása elérhetővé tett. A Szolgáltatáshoz semmilyen más célból nem férhet hozzá, illetőleg azt más célra nem használhatja. Az AliveCor szolgáltatását, ideértve az AliveCor szolgáltatásán vagy azon keresztül bemutatott, vagy az AliveCor által más módon tárolt adatokat is, kizárólag törvényes és megfelelő célokra használhatja az Ön saját nevében, és a jelen Feltételek teljes körű betartása mellett, valamint az AliveCor szolgáltatására vonatkozó egyéb irányelvek és előírások figyelembevételével, amelyeket az AliveCor időről időre közzétehet.

2. Jogosultság

Az AliveCor szolgáltatásának használatához legalább 18 évesnek kell lennie. A jelen Feltételek elfogadásával Ön kijelenti és szavatolja számunkra, hogy: (a) Ön legalább 18 éves; (b) korábban nem függesztették fel vagy távolították el az AliveCor szolgáltatásából; és (c) az Ön regisztrációja és az AliveCor szolgáltatásának használata megfelel a helyi joghatóság minden vonatkozó törvényének és rendelkezésének. Ha egy jogi személy, szervezet, vagy vállalat nevében használja az AliveCor szolgáltatását, akkor kijelenti és szavatolja, hogy jogosult arra, hogy az adott szervezetet kösse a jelen Feltételekhez, és vállalja, hogy a jelen Feltételeket az adott szervezet nevében magára nézve kötelezőnek tekinti.

3. Fiókok és regisztráció

Az AliveCor-szolgáltatás funkcióinak többségéhez csak fiók regisztrálásával lehet hozzáférni. Fiók regisztrálásakor előfordulhat, hogy meg kell adnia nekünk néhány információt magáról, beleértve személyes adatait, például nevét, e-mail-címét, jelszavát, nemét, magasságát és születési dátumát. Ön dönthet úgy, hogy további információkat ad meg nekünk. Ön kijelenti, hogy a számunkra megadott információk pontosak, és azokat mindig pontosan és naprakészen tartja. Amikor regisztrál, a rendszer kérni fogja egy jelszó megadását. Kizárólag Ön felel a fiókja és jelszava titkosságáért, és vállalja a felelősséget minden olyan tevékenységért, amely a fiókja használatával történik. Ha ok van feltételezni, hogy fiókja már nem biztonságos, akkor haladéktalanul értesítenie kell minket a support@alivecor.com címen. Fiókja automatikusan lejárhat a fiókjához kapcsolódó tizenkét (12) egymást követő hónapot meghaladó inaktivitási időszakot követően.

4. Fizetés

Az AliveCor szolgáltatásához vagy az annak bizonyos funkcióihoz való hozzáférésért díjat kell fizetnie. Mielőtt bármilyen díjat fizetne, lehetősége lesz áttekinteni és elfogadni a felszámítandó díjakat. Minden díjra igaz, hogy nem visszatérítendő, a hatályos jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben. Ha az AliveCor megváltoztatja az AliveCor-szolgáltatás díjait, beleértve további díjak vagy költségek hozzáadását is, az AliveCor előzetesen értesíti Önt ezekről a változásokról. Ha nem fogadja el a módosításokat, az AliveCor megszüntetheti az AliveCor-szolgáltatás nyújtását Önnek. Az AliveCor a vásárláskor megadott fizetési módot fogja terhelni. Engedélyezi az AliveCor számára, hogy a jelen Feltételekben leírt valamennyi díjat az Ön által választott AliveCor-szolgáltatásért felszámolja és azt az Ön által megadott fizetési módra terhelje. Ha bármilyen díjat hitelkártyával fizet, az AliveCor a vásárlás előtt előzetes ellenőrzést végezhet hitelkártya-számlájáról, hogy megbizonyosodjon róla, hogy a hitelkártya érvényes, és rendelkezik a vásárlás fedezéséhez szükséges pénzeszközökkel vagy hitelkerettel. Az AliveCor-szolgáltatás tartalmazhat funkciókat az időszakos díjak visszatérő fizetéseinek aktiválására, módosítására vagy törlésére. Ha az AliveCor szolgáltatásán keresztül aktiválja vagy módosítja az időszakos fizetéseket, akkor felhatalmazza az AliveCor vállalatot arra, hogy az elkülönített összegeket azok fizetési határidejének napján vagy azt megelőzően, a jövőre nézve rendszeresen levonja az időszakos fizetések funkció inaktiválásáig vagy fiókja törléséig. Ha az AliveCor szolgáltatását használja bármely meglévő engedélyezett egyszeri vagy időszakos fizetés beállításának módosítására vagy visszavonására, a módosítás vagy a törlés érvénybe lépése több munkanapot is igénybe vehet. Az AliveCor nem gyűjt és nem tárol pénzügyi számlaadatokat az Adatvédelmi szabályzat meghatározása szerint.

5. Licenc

Az AliveCor tulajdonában van és az AliveCor működteti az AliveCor-szolgáltatást. Az AliveCor-szolgáltatásban elérhető dokumentumok és egyéb információk és tartalmak (a továbbiakban: „Webhely tartalom") világszerte szerzői jogi és egyéb szellemi tulajdonjogi törvények védelme alatt állnak. A Webhely tartalmára vonatkozó minden szerzői jogi és egyéb tulajdonjogi értesítést meg kell őrizni az azokról készült minden esetleges másolati példányon. A Webhely tartalmának jogosulatlan sokszorosítása, módosítása, terjesztése, nyilvános megjelenítése vagy nyilvános előadása szigorúan tilos. Az AliveCor és beszállítói fenntartanak minden olyan további jogot, amelyekre a jelen Feltételek nem térnek ki.

A jelen Feltételekben meghatározott korlátozásoknak megfelelően az AliveCor korlátozott, nem kizárólagos, nem átruházható, nem allicencbe adható, visszavonható licencet ad Önnek az Alkalmazás objektumkód formátumban történő telepítéséhez és használatához az Ön tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló eszközökön, kizárólag az AliveCor szolgáltatásaival történő használatra. Az alkalmazás(ok) letöltésével vagy használatával Ön:

 1. Nyugtázza, hogy az Alkalmazás licencbe adásra, nem pedig értékesítésre került az Ön számára; és
 2. Nyugtázza, hogy harmadik fél oldaláról további feltételek és díjak merülhetnek fel az Ön eszközének az Alkalmazás használatával kapcsolatos használatára és üzemeltetésére vonatkozóan, például a mobilszolgáltató szolgáltatási feltételei, valamint a telefonszolgáltatás, az adathozzáférés vagy az üzenetküldési korlátok és ezek díjai, valamint vállalja, hogy ezek megfizetéséért kizárólag Ön felelős.

6. Klinikai kiértékelés szolgáltatás

 1. Általános előírások Az AliveCor gondoskodik egy egészségügyi szakemberekből álló EKG-elemző csoportról, mint harmadik fél, hogy az AliveCor szolgáltatásán keresztül professzionális EKG-elemzési szolgáltatásokat („Klinikai kiértékelés szolgáltatás") nyújtson Önnek további díj ellenében. Két lehetősége van az EKG felülvizsgálatára: (i) az EKG-t minősített kardiológus értelmezi („Kardiológus általi értelmezés"); és (ii) az EKG-ról okleveles kardiográfiás technikusi áttekintést („Technikusi értékelés") kaphat. Az Ön kérésére és beleegyezésével az AliveCor elküldi a Klinikai kiértékelés szolgáltatásnak a szükséges adatokat a kért szolgáltatás elvégzéséhez, amely a Kardiológus általi értelmezés vagy a Technikusi értékelés. A Klinikai kiértékelés szolgáltatás elvégzi a kért szolgáltatást, és elektronikusan továbbítja a Kardiológus általi értelmezést vagy a Technikusi értékelést az AliveCor rendszereinek, és a jelentést az AliveCor-szolgáltatáson belül elérhetővé tesszük az Ön számára. A jelen Feltételek elfogadásával Ön ezennel beleegyezik abba, hogy felvételre kerül a Klinikai kiértékelés szolgáltatásba, azonban a Klinikai kiértékelés szolgáltatás konkrét használata nem kötelező. A Klinikai kiértékelés szolgáltatásért csak abban az esetben kell fizetnie, ha használja is a szolgáltatást, és a díjak csak az igénybe vett szolgáltatás mértéke alapján kerülnek megállapításra. Az AliveCor fenntartja a jogot, hogy megváltoztassa a Klinikai kiértékelés szolgáltatás szolgáltatóit, vagy megszüntesse a Klinikai kiértékelés szolgáltatás egy vagy több ajánlatát.
 2. Jelentések Az AliveCor-szolgáltatás használható algoritmikus kimenetekről készült jelentések generálására az AliveCor FDA által jóváhagyott algoritmusai segítségével, az Ön adatainak használatával. Az AliveCor FDA által jóváhagyott algoritmusai vagy a Klinikai kiértékelés szolgáltatás jelentései egyaránt arra célra szolgálnak, hogy további információkat nyújtsanak Önnek, amelyek alapján konzultálhat egy egészségügyi szakemberrel, és nem helyettesítik az egészségügyi szakemberrel való konzultációt, és nem diagnózis felállítására szolgálnak. Ezek a jelentések az Ön számára készült információk, amelyeket orvosa eszközként használhat a megfelelő diagnózis és kezelés biztosításához, figyelembe véve a teljes kórtörténetét. Az Ön adatai alapján diagnózist csak orvosa állíthat fel. Az Ön felelőssége, hogy bemutassa az egészségügyi adatokat orvosának a megfelelő elemzés elvégzése és diagnózis felállítása érdekében.
 3. EKG-felvételek Bármikor beszerezhet EKG-felvételt a készülékéről. Az EKG-felvételek az Ön egészségi állapotával és tevékenységeivel kapcsolatos számos tényezőnek vannak kitéve. Az AliveCor és a Klinikai kiértékelés szolgáltatás nem garantálják az Ön adatainak értelmezésének pontosságát vagy klinikai jelentőségét. Vegye figyelembe annak előfordulási esélyét, hogy kezelőorvosa nem ért egyet az adatok értelmezésével. Ha úgy dönt, hogy igénybe veszi a Klinikai kiértékelés szolgáltatást, akkor adatait megosztjuk a Klinikai kiértékelés szolgáltatással, amikor erre engedélyt ad az AliveCor-szolgáltatáson keresztül.
 4. Korlátozások A távorvoslási korlátozások miatt a helyi joghatóság korlátozhatja a Klinikai kiértékelés szolgáltatás használatát vagy elérhetőségét az Ön számára. Mivel Ön mobileszközt használ adatai gyűjtésére, az Ön felelőssége annak biztosítása, hogy a Klinikai kiértékelés szolgáltatás a helyi távorvoslási törvényeknek megfelelően jogszerű legyen.

7. Személyre szabott felügyeleti szolgálat

Bizonyos körülmények között az AliveCor értesítéseket küldhet, vagy intézkedéseket javasolhat Önnek az előzmények és az Ön által az AliveCor részére megadott egyéb információk, például „gyógyszerek”, „tünetek” vagy „tevékenységek” AliveCor általi elemzése alapján. Például az AliveCor javasolhatja, hogy rendszeresen küldje el adatait a Klinikai kiértékelés szolgáltatásnak a szíve egészségének folyamatos felügyelete érdekében. Ezen értesítések vagy javasolt intézkedések, vagy azok hiánya alapján nem következtethet egészségi állapotára, továbbá ezen értesítéseknek vagy javasolt intézkedéseknek nem célja az Önt kezelő orvos szakvéleményének kiváltása. Az Ön felelőssége, hogy bemutassa adatait orvosának, és megvitassák orvosával, hogy mi a megfelelő eljárás a kórtörténete alapján. Az AliveCor lehetővé teheti Önnek emlékeztető értesítések ütemezését is az AliveCor-szolgáltatás használatával, például gyógyszeres kezelés ideje alatt a gyógyszer bevételére való emlékeztetők formájában. Az AliveCor nem vállal garanciát a push értesítések pontosságára, megbízhatóságára, teljességére vagy időszerűségére, mivel a folyamat egyes részei kívül esnek az AliveCor hatáskörén. Ön elfogadja, hogy az emlékeztetőkre való támaszkodás a saját felelősségére történik, és az AliveCor elhárít minden felelősséget, amely ezek Ön általi használatából ered. Ön elfogadja, hogy az AliveCor push értesítéseket küldhet mobileszközére az AliveCor-szolgáltatással kapcsolatos vagy marketing célokra, ha azok engedélyezve vannak, és megfelelnek az Adatvédelmi szabályzat tartalmának. A push értesítéseket kikapcsolhatja az eszköz beállításaiban.

8. Felhasználói kijelentések és garanciák

 1. A Kardia és Kardia Pro felhasználók kijelentik, garantálják és szavatolják az AliveCor részére, hogy Anguilla, Aruba, Ausztrália, Ausztria, Bahrein, Belgium, Chile, az Egyesült Arab Emírségek, az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Franciaország, Hollandia, Hongkong, India, Izrael, Írország, Jamaica, Kanada, Katar, Kuvait, Lengyelország, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Norvégia, Olaszország, Omán, Pakisztán, Spanyolország, Svájc, Trinidad, Tobago vagy Új-Zéland területén élnek és tartózkodási engedéllyel rendelkeznek.
 2. Minden felhasználó kijelenti, garantálja és szavatolja az AliveCor részére, hogy (1) jelen Feltételeket aláírásával magára nézve érvényes és kötelező érvényű megállapodásként elfogadta, amely vele szemben érvényesíthető és végrehajtható a feltételekkel összhangban; (2) ha az AliveCor-szolgáltatást egy másik szervezet nevében használja, a szervezet meghatalmazott képviselője, és rendelkezik a szükséges felhatalmazással, és vállalja, hogy a szervezetet a jelen Feltételekhez köti; (3) kizárólag a jelen Feltételek és az AliveCor által kiadott további utasítások, irányelvek vagy előírások tartalmának megfelelően, beleértve az AliveCor szolgáltatásában közzétetteket is, fér hozzá az AliveCor-szolgáltatáshoz, vagy veszi azokat igénybe; (4) az AliveCor-szolgáltatást a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően éri el és használja; és (5) a fiók regisztrációjakor megadott valamennyi információ, adat és egyéb anyag minden tekintetben pontos és valós.

9. Felhasználói tartalom

 1. Felhasználói tartalom általában Az AliveCor-szolgáltatás bizonyos funkciói lehetővé tehetik, hogy Ön, az egészségügyi szolgáltatója vagy más felhasználók tartalmakat töltsenek fel az AliveCor-szolgáltatásba, beleértve az üzeneteket, képeket, adatokat, szöveget, helyadatokat és más típusú információkat („Felhasználói tartalom"), valamint, hogy felhasználói tartalmat tegyenek közzé az AliveCor-szolgáltatásban. Ön megtartja a szerzői jogokat, beleértve az esetleges erkölcsi jogokat és minden egyéb tulajdonjogot, amelyet az AliveCor-szolgáltatásban közzétett Felhasználói tartalom kapcsán birtokolhat; feltéve, ha úgy dönt, hogy fiókját az egészségügyi szolgáltatója által kínált Kardia Pro szolgáltatásunkkal vagy információs rendszereinkkel kapcsolja össze, az egészségügyi szolgáltatónak átadott adatok az Ön egészségügyi nyilvántartásának részévé válhatnak, és az ilyen adatok másolata a vonatkozó jogszabályok értelmében az Ön egészségügyi szolgáltatójának tulajdonában és/vagy ellenőrzése alatt állhat.
 2. Korlátozott licenctámogatás az AliveCor részére Felhasználói tartalom közzétételével Ön örökös, visszavonhatatlan, világszerte érvényes, nem kizárólagos, jogdíjmentes, teljes mértékben fizetett, átruházható jogot és licencet ad (allicencbe adás jogával) a Felhasználói tartalom használatának, üzemeltetésének, tárolásának, átvitelének, megjelenítésének, előadásának, sokszorosításának, módosításának, származékos művek létrehozására és terjesztésére, részben vagy egészben, az Adatvédelmi szabályza szerinti bármely célra az AliveCor részére, bármilyen médiaformátumban és a ma már ismert vagy a jövőben kifejlesztett médiacsatornákon keresztül. A Felhasználói tartalomból anonimizált adatokat és képeket is létrehozhatunk, és ezek az adatok és képek ezt követően nem minősülnek az Ön Felhasználói tartalmának. Ön visszavonhatatlanul és örökre lemond minden olyan jogáról, amellyel a Felhasználói tartalmával kapcsolatban kifogással élhetne annak kapcsán, hogy azt bármilyen módon módosították vagy manipulálták. Az AliveCor fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint megtagadja az Ön Felhasználói tartalmának elfogadását, közzétételét, megjelenítését vagy továbbítását.
 3. Korlátozott licenctámogatás más felhasználóknak Azáltal, hogy felhasználói tartalmat tesz közzé vagy oszt meg az AliveCor-szolgáltatás más felhasználóival, vagy Kardia Pro szolgáltatásunkon keresztül csatlakoztatja fiókját az Ön egészségügyi szolgáltatójához, Ön nem kizárólagos licencet ad ezeknek a felhasználóknak és/vagy egészségügyi szolgáltatóknak az adott Felhasználói tartalomhoz való hozzáférésre és azok használatára, ahogy azt a jelen Feltételek és az AliveCor-szolgáltatás funkciói lehetővé teszik.
 4. Felhasználói tartalomra vonatkozó kijelentések és garanciák Kizárólag Ön felelős saját Felhasználói tartalmáért és a Felhasználói tartalma közzétételének vagy megosztásának következményeiért. Felhasználói tartalom közzétételével vagy megosztásával Ön megerősíti, kijelenti és szavatolja, hogy:
  1. Ön a Felhasználói tartalom létrehozója és tulajdonosa, vagy rendelkezik a szükséges licencekkel, jogokkal, hozzájárulásokkal és engedélyekkel ahhoz, hogy felhatalmazza az AliveCor vállalatot és az AliveCor-szolgáltatás felhasználóit az Ön Felhasználói tartalmának használatára és terjesztésére, amennyiben az Ön által ebben a szakaszban megadott licencek gyakorlásához szükséges, az AliveCor, az AliveCor-szolgáltatás és a jelen Feltételek által előírt módon; és
  2. az Ön Felhasználói Tartalma és az Ön Felhasználói tartalmának a jelen Feltételekben meghatározott felhasználása sem most, sem a jövőben: (i) semmilyen harmadik fél semmilyen jogát nem sérti vagy használja helytelenül, beleértve a szerzői jogot, védjegyet, szabadalmat, üzleti titkot, erkölcsi jogot, adatvédelmi jogot, nyilvánossághoz való jogot, vagy bármely más szellemi tulajdonhoz vagy tulajdonjoghoz fűződő jogot; (ii) nem jelent rágalmazást, becsületsértést, sért egyéb érdeket vagy bármely más személy magánélethez, nyilvánossághoz vagy tulajdonjoghoz való jogát; vagy (iii) nem jár az AliveCor részéről törvény vagy egyéb jogszabályi előírás megsértésével.

   Ön vállalja, hogy megfizeti az AliveCor-szolgáltatásban vagy azon keresztül közzétett Felhasználói tartalom miatt bármely személynek járó jogdíjakat, egyéb díjakat vagy felmerülő költségeket.
   1. Felhasználói tartalomra vonatkozó jogi nyilatkozat Nem vagyunk kötelesek olyan Felhasználói tartalmat szerkeszteni vagy ellenőrizni, amelyet Ön vagy más felhasználók tesznek közzé vagy osztanak meg, és semmilyen módon nem vállalunk felelősséget a Felhasználói tartalomért. Az AliveCor azonban bármikor és előzetes értesítés nélkül kiszűrheti, eltávolíthatja, szerkesztheti vagy letilthatja azokat a Felhasználói tartalmakat, amelyek saját megítélésünk szerint sértik a jelen Feltételeket, vagy más módon kifogásolhatók. Ön tudomásul veszi, hogy az AliveCor-szolgáltatás használata során különböző forrásokból származó Felhasználói tartalomnak lesz kitéve, és tudomásul veszi, hogy a Felhasználói tartalom esetleg pontatlan, sértő, illetlen vagy kifogásolható lehet. A vonatkozó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben Ön vállalja, hogy lemond minden olyan jogáról vagy jogorvoslati lehetőségről, amellyel a Felhasználói tartalom tekintetében az AliveCor vállalattal szemben rendelkezik vagy rendelkezhet. Kifejezetten kizárunk minden felelősséget a Felhasználói tartalommal kapcsolatban, a vonatkozó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben. Ha egy felhasználó vagy tartalom tulajdonosa arról értesít minket, hogy a Felhasználói tartalom esetleg nem felel meg a jelen Feltételeknek, kivizsgálhatjuk az állítást, és saját belátásunk szerint eldönthetjük, hogy eltávolítjuk-e a Felhasználói tartalmat, ezt bármikor és előzetes értesítés nélkül jogunkban áll megtenni.
   2. Jogsértő felhasználói tartalomra vonatkozó eljárás

    Ha úgy gondolja, hogy bármely Felhasználói tartalom nem felel meg a jelen Feltételeknek, kérjük, értesítsen minket.

    Eleget teszünk a digitális millenniumi szerzői jogi törvény (Digital Millennium Copyright Act, a továbbiakban: „DMCA”) azon rendelkezéseinek, amelyek a működésünkre vonatkoznak (17 U.S.C. §512, által módosított). Ha szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos panasza van az AliveCor-szolgáltatáson közzétett anyagokkal kapcsolatban, felveheti a kapcsolatot kijelölt ügyintézőnkkel az alábbi címen:

    AliveCor, Inc.
    ATTN: Jogi osztály (Szerzői jogi értesítés)
    444 Castro Street, Suite 600
    Mountain View, CA 94041
    USA
    650-396-8650
    Email: copyright@alivecor.com

    Vegye figyelembe, hogy a vonatkozó jogszabályok értelmében, ha tudatosan hamis, félrevezető vagy pontatlan információt ad meg arról, hogy a Felhasználói tartalom jogsértő, akkor Ön polgári vagy büntetőjogi szankciókkal sújtható.

    A digitális millenniumi szerzői jogi törvény (Digital Millennium Copyright Act, a továbbiakban: „DMCA”) szerinti minden olyan értesítésnek, amely azt állítja, hogy az AliveCor-szolgáltatás által tárolt vagy azon keresztül terjesztett anyagok szellemi tulajdonjogot sértenek, tartalmazniuk kell a DMCA által az ilyen értesítésekhez megkövetelt összes információt.

    Ismételt jogsértők
    Az AliveCor azonnal, értesítés nélkül megszünteti azon felhasználók fiókjait, akiket az AliveCor „Ismételt jogsértőként” azonosít. Ismételt jogsértőnek olyan felhasználó tekintendő, aki korábban már értesítést kapott a jogsértő tevékenységéről, vagy legalább három alkalommal már távolították el Felhasználói tartalmát az AliveCor-szolgáltatásból.

10. Tiltott magatartás

AZ ALIVECOR SZOLGÁLTATÁSÁNAK HASZNÁLATÁVAL ÖN VÁLLALJA, HOGY NEM:

 1. használja az AliveCor-szolgáltatást (a) olyan területen, ahol jogszabály vagy egyéb előírás tiltja annak használatát vagy az ahhoz való hozzáférést, (b) bármilyen jogellenes célra, vagy (c) bármely helyi, állami, nemzeti vagy nemzetközi jog megsértésével;
 2. folytat olyan tevékenységet, amely másokra nézve káros lehet vagy károsíthatja az AliveCor hírnevét;
 3. sérti harmadik fél bármely jogát, vagy erre nem ösztönöz másokat, beleértve bármely harmadik fél szellemi tulajdonhoz fűződő jogának megsértését vagy eltulajdonítását, vagy egy másik személy személyes adatainak nyilvánosságra hozatalát;
 4. tesz közzé vagy oszt meg marketing- vagy hirdetési hivatkozásokat, illetve olyan Felhasználói tartalmat vagy egyéb tartalmat, amely jogellenes, rágalmazó, becsületsértő, pontatlan, vagy amelyet egy észszerű személy kifogásolhatónak, profánnak, illetlennek, pornográfnak, zaklatónak, fenyegetőnek, kínosnak, gyűlölködőnek vagy más módon nem megfelelőnek ítélne;
 5. használ scrapereket, robotokat vagy más adatgyűjtő eszközöket az AliveCor-szolgáltatáson vagy azon keresztül, biztosít keretet, vagy más módon nyújt AliveCor-szolgáltatást harmadik félnek az AliveCor engedélye nélkül;
 6. akadályozza az AliveCor-szolgáltatás biztonsággal kapcsolatos funkcióit, ide értve többek között a következőket: (a) olyan funkciók letiltása vagy megkerülése, amelyek megakadályozzák vagy korlátozzák bármely tartalom használatát vagy másolását; vagy (b) a Szolgáltatás bármely részének forráskódjának visszafejtése, lefejtése vagy más módon történő felderítése, beleértve az alkalmazás(oka)t is, kivéve, ha az ilyen tevékenységet a vonatkozó jogszabályok kifejezetten megengedik, ezen korlátozás ellenére;
 7. akadályozza az AliveCor-szolgáltatás működését vagy az AliveCor-szolgáltatás bármely felhasználó általi használatát, beleértve a következőket: (a) bármilyen vírus, adware, kémprogram, féreg vagy más rosszindulatú kód feltöltése vagy más módon történő terjesztése; (b) az AliveCor-szolgáltatás másik felhasználójának kéretlen ajánlat vagy hirdetés tétele; (c) személyes adatok, egyebek mellett ide értve az EKG-adatok vagy más egészségügyi információk gyűjtésének megkísérlése egy másik felhasználóról vagy harmadik félről a beleegyezésük nélkül; vagy (d) az AliveCor-szolgáltatáshoz kapcsolódó vagy ahhoz használt hálózat, berendezés vagy kiszolgáló megzavarása vagy működésének megszakítása, vagy bármely ilyen hálózat, berendezés vagy kiszolgáló bármely szabályozásának, szabályzatának vagy eljárásának megsértése;
 8. hajt végre semmilyen csalárd tevékenységet, beleértve bármely személy vagy szervezet megszemélyesítését, hamis kapcsolat vagy kapcsolódás állítását, bármely más AliveCor-szolgáltatás vagy fiók engedély nélküli elérését, vagy a fiók regisztrációs adatainak meghamisítását;
 9. módosít, fordít le vagy hoz létre származékos műveket, adaptációkat vagy összeállításokat az AliveCor-szolgáltatásból vagy annak egy részéből, illetőleg nem használja, másolja vagy sokszorosítja az AliveCor-szolgáltatást vagy annak bármely részét a jelen Feltételekben kifejezetten megengedetten kívül;
 10. rendel hozzá, ad allicencbe, lízingel, képez hitelbiztosítékot, vagy ruházza át más módon a jelen Feltételek vagy egyéb anyagok (meghatározását lásd a 15. Szakaszban) mentén biztosított hozzáférést, illetőleg nem biztosít jogot bármely Anyag megtekintéséhez, hozzáféréséhez vagy használatához; vagy
 11. kísérli meg a jelen 10. szakaszban leírt cselekmények bármelyikét, illetve nem nyújt segítséget vagy engedélyezi bármely személynek a jelen 10. szakaszban leírt cselekmények bármelyikének végrehajtását.

11. Harmadik fél szolgáltatások és kapcsolódó weboldalak

A Webhely hivatkozásokat tartalmazhat más, harmadik felek által üzemeltetett weboldalakra. Az ilyen harmadik fél weboldalai nem állnak az AliveCor ellenőrzése alatt, és nem vállalunk felelősséget semmilyen harmadik fél weboldalának vagy harmadik fél webhelyén található link tartalmáért. Az AliveCor kizárólag kényelmi szempontból biztosítja ezeket a linkeket és nem vizsgálja felül, hagyja jóvá, ellenőrzi, követi nyomon, támogatja, biztosítja, vagy képviseli bármely tekintetben harmadik fél weboldalait.

Az AliveCor olyan eszközöket biztosíthat az AliveCor-szolgáltatáson keresztül, amelyek lehetővé teszik, hogy adatokat exportáljon, korlátozás nélkül beleértve az EKG-adatokat és Felhasználói tartalmakat, harmadik fél alkalmazásokba vagy szolgáltatásokba, például a Google Fit vagy az Apple Health szolgáltatásba, vagy adatokat importáljon az ilyen külső alkalmazásokból vagy szolgáltatásokból, beleértve azokat a funkciókat is, amelyek lehetővé teszik, hogy az AliveCor vállalatnál lévő fiókját összekapcsolhassa egy harmadik fél szolgáltatásával. Ezen eszközök egyikének használatával Ön kijelenti, szavatolja és elfogadja, hogy az ilyen adattovábbítások a vonatkozó jogszabályok szerint engedélyezettek, és hogy Ön jogosult, vagy az Ön nevében mi jogosultak vagyunk ezeket az adatokat az Adatvédelmi szabályzat szerint a megfelelő harmadik fél szolgáltatásba vagy a megfelelő szolgáltatásból átvinni. A harmadik fél szolgáltatásai nem a mi ellenőrzésünk alatt állnak, és nem vállalunk felelősséget az Ön exportált adatainak harmadik fél általi felhasználásáért. Ha engedélyezi az AliveCor-szolgáltatás azon funkcióit, amelyek célja az ilyen harmadik féltől származó szolgáltatásokból származó információk importálása, Ön ezzel örökös, visszavonhatatlan licencet ad az AliveCor vállalatnak az ilyen importált adatok felhasználására és harmadik felek, például az Ön egészségügyi szakembere részére történő továbbítására és az Adatvédelmi szabályzat valamint a vonatkozó jogszabályok szerinti felhasználására. Az AliveCor-szolgáltatás harmadik felek weboldalaira mutató hivatkozásokat is tartalmazhat. A hivatkozott webhelyek nem állnak az ellenőrzésünk alatt, és nem vállalunk felelősséget azok tartalmáért.

12. A használat megszüntetése; A Szolgáltatás megszakítása és módosítása

Fiókját bármikor megszüntetheti az AliveCor webhelyén részletezett lépések követésével, vagy kapcsolatba léphet az ügyfélszolgálattal a következő címen: support@alivecor.com. Ha Ön megsérti a jelen Feltételek bármely rendelkezését, az AliveCor-szolgáltatás használatára vonatkozó engedélye automatikusan megszűnik. Emellett az AliveCor saját belátása szerint megszüntetheti az AliveCor-szolgáltatásban lévő felhasználói fiókját, vagy bármikor felfüggesztheti vagy megszüntetheti az AliveCor-szolgáltatáshoz való hozzáférését, ha Ön megsérti a jelen Feltételek bármely rendelkezését, ha a továbbiakban nem nyújtjuk az AliveCor szolgáltatásainak bármely részét, vagy bármilyen más okból, értesítést követően vagy anélkül. Fenntartjuk a jogot arra is, hogy bármikor módosítsuk vagy megszüntessük az AliveCor-szolgáltatást (beleértve az AliveCor-szolgáltatás bizonyos funkcióinak korlátozását vagy megszüntetését), ideiglenesen vagy véglegesen, az Ön értesítése nélkül. A vonatkozó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben nem vállalunk felelősséget az AliveCor-szolgáltatás bármilyen változása, illetve az AliveCor-szolgáltatáshoz való hozzáférésének vagy használatának felfüggesztése vagy megszüntetése miatt, feltéve, hogy ha az AliveCor megszünteti az AliveCor-szolgáltatás működését, és ennek megfelelően megszünteti az AliveCor-szolgáltatáshoz való hozzáférését, akkor jogosult lesz az AliveCor vállalatnak az AliveCor-szolgáltatás kapcsán előre fizetett díjak arányos visszatérítésére. A fiókja vagy a jelen szerződés bármilyen okból történő megszűnésekor az AliveCor a fiókjához kapcsolódó adatokat is törölheti.

13. Adatvédelmi szabályzat; További feltételek

 1. Adatvédelmi szabályzat Kérjük, figyelmesen olvassa el az Adatvédelmi szabályzat („Adatvédelmi szabályzat”) című részt, a személyes adatainak gyűjtésével, felhasználásával, tárolásával és közzétételével kapcsolatos információk tekintetében. Az Adatvédelmi szabályzat ezen hivatkozás útján jelen Feltételek részét képezi és ekként kezelendő. Ön hozzájárul személyes adatainak gyűjtéséhez, kezeléséhez, felhasználásához, nyilvánosságra hozatalához és egyéb feldolgozásához (beleértve az adatok harmadik fél szolgáltatókkal való megosztását) az Adatvédelmi szabályzatban leírtak szerint.
 2. További feltételek Az AliveCor-szolgáltatás Ön általi használatára az AliveCor-szolgáltatásra vonatkozó minden további feltétel, szabályzat, előírás vagy irányelv vonatkozik, vagy legalább is az AliveCor-szolgáltatás bizonyos funkcióira, amelyeket közzéteszünk vagy az AliveCor-szolgáltatásból hivatkozáson keresztül hozzákapcsolunk (a továbbiakban: „További feltételek"), ilyenek például végfelhasználói licencszerződések a letölthető szoftver alkalmazások tekintetében, vagy az AliveCor-szolgáltatás egy adott funkciójára vagy tartalmi elemére vonatkozó szabályok, melyek a 14. Szakasz hatálya alá tartoznak. A jelen Feltételekbe minden kiegészítő feltétel hivatkozás útján beépül, és annak részét képezi.

14. Ezen feltételek módosítása

Fenntartjuk a jogot, hogy saját belátásunk szerint bármikor megváltoztassuk ezeket a Feltételeket. Kérjük, rendszeresen ellenőrizze jelen Feltételeket az esetleges változások okán. Ha a jelen Feltételek módosítása lényegesen változtatja meg az Ön jogait vagy kötelezettségeit (a továbbiakban: „Lényeges módosítások"), a módosított Feltételekről e-mailben értesítjük a felhasználói profiljában megadott címen. A Lényeges módosítások akkor lépnek hatályba, amikor Ön elfogadja az ilyen módosításokat. A nem lényegesnek tekintendő módosítások a közzétételt követően lépnek hatályba. A jelen Feltételek alapján felmerülő viták a jelen Feltételek a vita felmerülésének időpontjában hatályos verziójával összhangban kerülnek megoldásra. Az Ön kizárólagos jogorvoslati lehetősége, ha nem ért egyet a jelen Feltételek módosításával, a fiókja törlése. Ön semmilyen körülmények között nem jogosult jelen Feltételek módosítására.

15. Tulajdonjog; Tulajdonosi jogok

Az AliveCor-szolgáltatás tulajdonosa és üzemeltetője az AliveCor. A vizuális felületek, grafikák, kivitelezés (design), összeállítás, információ, adatok, számítógépes kód (beleértve a forráskódot vagy objektumkódot), termékek, szoftverek, szolgáltatások és az AliveCor-szolgáltatás minden más eleme (a továbbiakban együttesen: „Anyagok") szellemi tulajdon, és egyéb törvények védelme alatt áll. Az AliveCor-szolgáltatásban található minden Anyag az AliveCor vagy harmadik fél licencadóinak tulajdona. Az AliveCor kifejezett engedélye hiányában Ön nem jogosult az Anyagok használatára. Az AliveCor minden további jogot fenntart az Anyagokra vonatkozóan, amelyet a jelen Feltételek kifejezetten nem tartalmaznak.

16. Alvállalkozók

Ön ezennel hozzájárul ahhoz, hogy az AliveCor harmadik feleket (beleértve az AliveCor kapcsolt vállalkozásait is) vonhat be az AliveCor-szolgáltatás vagy az AliveCor weboldala egészének vagy bármely részének, például a Klinikai kiértékelés szolgáltatásnak az elvégzésére vagy teljesítményének támogatására.

17. Visszajelzés

Ha úgy dönt, hogy megjegyzéseket és javaslatokat (a továbbiakban „Visszajelzés") szolgáltat az AliveCor-szolgáltatással kapcsolatban tervezett módosításokkal vagy fejlesztésekkel kapcsolatos problémák tekintetében, akkor ezennel korlátlan, örökös, visszavonhatatlan, nem kizárólagos, teljes egészében megtérített, jogdíjmentes jogot biztosít a Visszajelzés bármilyen módon és célra történő felhasználására, beleértve az AliveCor-szolgáltatás fejlesztését és más termékek és szolgáltatások létrehozását.

18. Kártalanítás

A vonatkozó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben Ön felelős az AliveCor-szolgáltatás használatáért, és Ön kártalanítja, mentesíti, és ha az AliveCor erre szólítja fel, megvédi az AliveCor vállalatot és annak tisztségviselőit, igazgatóit, alkalmazottait, tanácsadóit, társvállalatait, leányvállalatait és ügynökeit (a továbbiakban együttesen az „AliveCor jogalanyokat") minden követeléstől, felelősségtől, kártól, veszteségtől és költségtől, beleértve az észszerű ügyvédi díjakat és költségeket is, amelyek a következőkből erednek, vagy bármilyen módon kapcsolódnak a következőkhöz: (a) az AliveCor-szolgáltatáshoz való hozzáférés, annak használata vagy állítólagos használata Ön által; (b) a jelen Feltételek bármely részének, a jelen Feltételekben hivatkozott bármely nyilatkozatok, garanciák vagy megállapodások, illetve a vonatkozó jogszabályoknak vagy előírásoknak az Ön általi megsértése; (c) harmadik fél bármely jogának Ön általi megsértése, beleértve a szellemi tulajdonjogot vagy nyilvánosságot, a titoktartást, az egyéb tulajdont vagy a magánélethez való jogot; (d) bármilyen vita vagy vitás ügy Ön és bármely harmadik fél között; és (e) az Ön által elkövetett vagy feltételezhető csalásból, szándékos kötelezettségszegésből, bűncselekményből vagy súlyos gondatlanságból eredő vagy arra vonatkozó valamennyi követelés. A vonatkozó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben fenntartjuk a jogot, hogy saját költségünkre kizárólagosan magunk vállalhassuk az ellenőrzési és érdekvédelmi feladatokat minden olyan ügyben, amely egyébként az Ön kártalanításának tárgyát képezi (az Ön ezzel kapcsolatos kártalanítási kötelezettségeinek korlátozása nélkül), és ebben az esetben Ön vállalja, hogy együttműködik velünk a követelésünk támogatása kapcsán.

19. Felelősség kizárása; Nincs garancia

AZ ALIVECOR SZOLGÁLTATÁS ÉS AZ ALIVECOR SZOLGÁLTATÁSON KERESZTÜL ELÉRHETŐ ÖSSZES ANYAG ÉS TARTALOM „AHOGY VAN” ÉS „RENDELKEZÉSRE ÁLLÁS” ALAPON, GARANCIA VAGY BÁRMILYEN (AKÁR KIFEJEZETT, AKÁR HALLGATÓLAGOS) FELTÉTEL NÉLKÜL KERÜL NYÚJTÁSRA. AZ ALIVECOR JOGALANYAI MINDEN KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS GARANCIÁT KIZÁRNAK AZ ALIVECOR-SZOLGÁLTATÁSSAL, AZ ALIVECOR-SZOLGÁLTATÁSON KERESZTÜL ELÉRHETŐ ÖSSZES ANYAGGAL ÉS TARTALOMMAL, VALAMINT AZ ALIVECOR-SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS VAGY HASZNÁLT SZOFTVEREKKEL VAGY HARDVEREKKEL, ILLETVE A FENTIEK BÁRMELYIKÉNEK RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁRA VONATKOZÓAN, BELEÉRTVE A KÖVETKEZŐKET: (A) MINDEN FELTÉTELEZETT GARANCIA AZ ELADHATÓSÁGGAL, ADOTT CÉLRA TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLHATÓSÁGGAL, CÍMMEL, CSENDES ÉLMÉNNYEL VAGY JOGSÉRTÉSSEL KAPCSOLATBAN; (B) MINDEN AZ ÉRTÉKESÍTÉSI FOLYAMATOK, A FELHASZNÁLÁS ÉS KERESKEDELEM KAPCSÁN FELMERÜLŐ GARANCIA; ÉS (c) BÁRMILYEN GARANCIA AZ ALIVECOR SZOLGÁLTATÁS SZERINTI VAGY ÁTADOTT EKG-ADATOK VAGY EGYÉB INFORMÁCIÓK VALÓSÁGÁNAK, TELJESÉGÉNEK VAGY PONTOSSÁGÁNAK TEKINTETÉBEN. ÖN KIFEJEZETTEN TUDOMÁSUL VESZI ÉS ELFOGADJA, HOGY AZ ALIVECOR NEM FELELŐS AZ ÖN VAGY AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKEMBERE ÁLTAL AZ ALIVECOR-SZOLGÁLTATÁS ÁLTAL VAGY AZON MEGJELENÍTETT ADATOK ALAPJÁN HOZOTT EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSÉRT VAGY KAPCSOLÓDÓ DÖNTÉSEKÉRT, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY EZEK AZ ADATOK PONTOSAK VAGY PONTATLANOK-E. AZ ALIVECOR ENTITÁSOK NEM GARANTÁLJÁK, HOGY AZ ALIVECOR-SZOLGÁLTATÁS VAGY AZ ALIVECOR-SZOLGÁLTATÁS BÁRMELY RÉSZE, VAGY AZ ALIVECOR-SZOLGÁLTATÁSON KERESZTÜL KÍNÁLT ANYAGOK VAGY TARTALOM MEGSZAKÍTÁS NÉLKÜL, BIZTONSÁGOSAN VAGY HIBÁKTÓL, VÍRUSOKTÓL VAGY MÁS KÁROS ÖSSZETEVŐKTŐL MENTES LESZ, ÉS NEM GARANTÁLJA, HOGY EZEN PROBLÉMÁK BÁRMELYIKÉT IS KIJAVÍTJÁK.

SEMMILYEN TANÁCS VAGY INFORMÁCIÓ, AKÁR SZÓBELI VAGY ÍRÁSBELI, MELY AZ ÖN SZÁMÁRA AZ ALIVECOR-SZOLGÁLTATÁSBÓL VAGY AZ ALIVECOR-SZOLGÁLTATÁSON KERESZTÜL ELÉRHETŐ ANYAGOKBÓL VAGY TARTALOMBÓL SZÁRMAZIK, NEM HOZ LÉTRE GARANCIÁT AZ ALIVECOR ENTITÁSOKRA VAGY AZ ALIVECOR-SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓAN, KIVÉVE, HA AZ A JELEN FELTÉTELEKBEN KIFEJEZETTEN MEGJELENIK. ÖN VÁLLALJA AZ ÖSSZES KOCKÁZATOT MINDEN OLYAN KÁRÉRT, AMELY AZ ALIVECOR-SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATÁBÓL VAGY AZ AHHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSBŐL, AZ ALIVECOR-SZOLGÁLTATÁS BÁRMELY MÁS FELHASZNÁLÓJÁVAL VALÓ KAPCSOLATÁBÓL, VALAMINT AZ ALIVECOR-SZOLGÁLTATÁSON KERESZTÜL ELÉRHETŐ ANYAGOKBÓL VAGY TARTALMAKBÓL ERED. ÖN TUDOMÁSUL VESZI ÉS ELFOGADJA, HOGY AZ ALIVECOR-SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATÁT, VALAMINT ANYAGOK VAGY TARTALMAK HASZNÁLATÁT, AZ AHHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉST, EZEK LETÖLTÉSÉT, ILLETVE AZ ALIVECOR-SZOLGÁLTATÁSON ÉS BÁRMELY KAPCSOLÓDÓ WEBHELYEN VAGY SZOLGÁLTATÁSON KERESZTÜL TÖRTÉNŐ EGYÉB BESZERZÉSÉT SAJÁT BELÁTÁSA SZERINT ÉS SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE VÉGZI, ÉS HOGY KIZÁRÓLAG ÖN FELELŐS A SAJÁT TULAJDONÁBAN OKOZOTT KÁROKÉRT (BELEÉRTVE A SZÁMÍTÓGÉPES RENDSZERÉT VAGY AZ ALIVECOR-SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATBAN HASZNÁLT MOBILESZKÖZÉT), VAGY AZ ALIVECOR-SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATÁBÓL, ILLETVE AZ ADOTT ANYAG VAGY TARTALOM LETÖLTÉSÉBŐL VAGY HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ ADATVESZTÉST.

A FENTI BEKEZDÉSEK AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN ALKALMAZANDÓK. EGYES JOGHATÓSÁGOK MEGTILTHATJÁK A SZAVATOSSÁG KORLÁTOZÁSÁT, KÜLÖNÖSEN A TÖRVÉNY ÁLTAL BIZTOSÍTOTT SZAVATOSSÁG TEKINTETÉBEN, MINT PÉLDÁUL AZ EU-BAN A FOGYASZTÓKNAK KÍNÁLT ÁRUKRA VONATKOZÓ MEGFELELŐSÉGI GARANCIÁKAT, ÉS ÖN TOVÁBBI, JOGHATÓSÁGONKÉNT ELTÉRŐ JOGOKKAL IS RENDELKEZHET.

20. Felelősség korlátozása

AZ ALIVECOR JOGALANYOK SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM TARTOZNAK ÖNNEK FELELŐSSÉGGEL SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VÉLETLEN, KÜLÖNLEGES, KÖVETKEZMÉNYES VAGY BÜNTETŐ JELLEGŰ KÁRÉRT (BELEÉRTVE A NYERESÉGKIESÉST, AZ ÜZLETI- VAGY CÉGÉRTÉKET (GOODWILL) VAGY BÁRMELY MÁS IMMATERIÁLIS VESZTESÉGET), AMELYEK AZ ÖN AZ ALIVECOR-SZOLGÁLTATÁS VAGY BÁRMILYEN AZ ALIVECOR KISZOLGÁLÓJÁN TALÁLHATÓ ANYAG VAGY TARTALOM HOZZÁFÉRÉSÉBŐL VAGY HASZNÁLATÁBÓL, VAGY HOZZÁFÉRÉSÉBEN VAGY HASZNÁLATÁBAN VALÓ AKADÁLYOZTATÁSÁBÓL EREDNEK, AKÁR GARANCIA, SZERZŐDÉS, SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁS (BELEÉRTVE A GONDATLANSÁG ESETÉT), TÖRVÉNY, VAGY BÁRMELY MÁS JOGI ELMÉLET ADNÁ EZEK ALAPJÁT, ÉS FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY BÁRMELY ALIVECOR JOGALANY KAPOTT-E TÁJÉKOZTATÁST A KÁR LEHETŐSÉGÉRŐL. A KÉTSÉGEK KIZÁRÁSA ÉRDEKÉBEN A KIZÁRT KÁROK KORLÁTOZÁS NÉLKÜL MAGUKBAN FOGLALJÁK A MEGTAKARÍTÁSI VAGY BEVÉTELKIESÉST IS; NYERESÉGKIESÉST; A HASZNÁLATBÓL KIESŐ IDŐT; ÉLETVESZTÉST VAGY EGÉSZSÉGKÁROSODÁST, HARMADIK FELEK ÁLTAL TÁMASZTOTT KÖVETELÉSEKET; ÉS A PÓT BERENDEZÉSEK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK MINDEN KÖLTSÉGÉT.

KIVÉVE, HA A 241.E. SZAKASZ EZT KIFEJEZETTEN ELŐÍRJA, HA AZ ALIVECOR NEM TUDJA JOGSZERŰEN KIZÁRNI A FELELŐSSÉGET A FENTI KÁROK BÁRMELYIKE TEKINTETÉBEN, AKKOR AZ ALIVECOR JOGALANYOK ÖSSZESÍTETT FELELŐSSÉGE ÖN FELÉ MINDEN OLYAN KÖVETELÉSÉRT, AMELY AZ ALIVECOR SZOLGÁLTATÁS BÁRMELY RÉSZÉNEK HASZNÁLATÁBÓL VAGY ANNAK HIÁNYÁBÓL ERED, VAGY MÁS MÓDON, SZERZŐDÉSBEN VAGY AZON KÍVÜLI KÁROKOZÁSRÓL, VAGY MÁS MÓDON, AZ ALIVECOR ANYAGI FELELŐSSÉGE AZ ALÁBBI KÉT ÖSSZEG KÖZÜL A MAGASABB MEGFIZETÉSÉRE KORLÁTOZÓDIK A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN: A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉÉRT ÖN ÁLTAL FIZETETT ÖSSZEGEK ÉRTÉKE VAGY 100 USD.

EGYES JOGHATÓSÁGOK NEM TESZIK LEHETŐVÉ A KÖVETKEZMÉNYES VAGY VÉLETLEN KÁROKÉRT VALÓ FELELŐSSÉG KIZÁRÁSÁT VAGY KORLÁTOZÁSÁT, AMELY ESETBEN AZ ILYEN KORLÁTOZÁSOK AZ ILYEN JOGHATÓSÁGBAN MEGENGEDETT MÉRTÉKIG VONATKOZNAK ÖNRE. TOVÁBBÁ A JELEN FELTÉTELEK EGYETLEN KITÉTELE SEM KORLÁTOZZA VAGY ZÁRJA KI AZOKAT A FELELŐSSÉGET, AMELYEKET A TÖRVÉNY NEM KORLÁTOZHAT VAGY NEM ZÁRHAT KI, MINT PÉLDÁUL A JELEN FELTÉTELEK SZÁNDÉKOS MEGSÉRTÉSÉÉRT VALÓ FELELŐSSÉGET. JELEN FELTÉTELEK NEM ÉRINTIK AZ ÖN FOGYASZTÓI JOGAIT.

JELEN FELTÉTELEK MINDEN OLYAN RENDELKEZÉSE, AMELY A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSÁT, A SZAVATOSSÁG KIZÁRÁSÁT VAGY A KÁROK VISELÉSÉNEK KIZÁRÁSÁT ÍRJA ELŐ, A FELEK SZÁMÁRA A JELEN FELTÉTELEK ÉRTELMÉBEN VISELT KOCKÁZATOKAT KÍVÁNJA ELOSZTANI. EZ AZ ELOSZTÁS A FELEK KÖZÖTTI ALKU ALAPJÁNAK LÉNYEGES ELEME. EZEN RENDELKEZÉSEK MINDEGYIKE LEVÁLASZTHATÓ, ÉS FÜGGETLEN A JELEN FELTÉTELEK MINDEN EGYÉB RENDELKEZÉSÉTŐL. A 20. SZAKASZBAN SZEREPLŐ KORLÁTOZÁSOK AKKOR IS ÉRVÉNYESEK, HA BÁRMELY KORLÁTOZOTT JOGORVOSLAT ILY MÓDON NEM FELEL MEG ALAPVETŐ CÉLJÁNAK.