Kardia App Servicevilkår

Webstedet på alivecor.com ("Webstedet") tilhører AliveCor, Inc. ("AliveCor", "vi" eller "os"). Som angivet nedenfor giver AliveCor dig ret til at bruge webstedet, vores softwareapplikationer, herunder uden begrænsning Kardia (samlet "Software" eller "App") og tjenester leveret gennem webstedet eller softwaren (sammen "AliveCor-tjenesten" ), underlagt de vilkår og betingelser for brug ("Servicevilkår" eller "Betingelser"), der er angivet nedenfor. Udtrykket "du" refererer til den person, der besøger webstedet.

LÆS VENLIGST DISSE SERVICEVILKÅR OMHYGGELIGT. VED AT KLIKKE "ACCEPTER" ELLER VED AT TILGÅ ALIVECOR-TJENESTEN, ACCEPTERER DU AT VÆRE BUNDET AF SERVICEVILKÅRENE. HVIS DU IKKE ØNSKER AT VÆRE BUNDET AF DISSE SERVICEVILKÅR, MÅ DU IKKE FÅ ADGANG TIL ELLER BRUGE ALIVECOR-TJENESTEN. VED AT ACCEPTERE DISSE VILKÅR ELLER VED BRUGE ALIVECOR-TJENESTEN ACCEPTERER DU, AT DU HAR LÆST, FORSTÅET OG ACCEPTERER AT VÆRE BUNDET AF FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER, HERUNDER FORTROLIGHEDSPOLITIKKEN (SAMLET KALDET "VILKÅRENE"). Hvis du ikke er berettiget eller ikke accepterer servicevilkårene, har du ikke tilladelse til at bruge AliveCor-tjenesten.

ALIVECOR-TJENESTEN ER TILGÆNGELIG FOR KARDIA-BRUGERE AMERIKAS FORENEDE STATER (USA), AUSTRALIEN, ARUBA, CANADA, FRANKRIG, TYSKLAND, HONG KONG, INDIEN, IRLAND, ITALIEN, JAMAICA, NEDERLANDENE, SPANIEN, KINDERLAND, TRINIDAD. ALIVECOR-TJENESTEN ER KUN BEREGNET TIL AT OPTAGE, VISE, GEMME OG OVERFØRE ELEKTROKARDIOGRAMMER ("EKG-DATA"). SOM BRUGER AF ALIVECOR-TJENESTEN ER DU ANSVARLIG FOR DE EKG-DATA, DER ER REGISTRERET OG GEMTAF ALIVECOR-TJENESTEN. ALIVECOR-TJENESTEN ER IKKE BERETNING TIL AT DIAGNOSTICERE NOGEN HJERTETILSTAND ELLER AUTOMATISK VARSLE SUNDHEDSPERSONALE ELLER PATIENTER OM POTENTIELLE ALVORLIGE HJERTE- ELLER HJERTE- OG KARLIDELSER ELLER ABNORMALE ARYTMIER. ALIVECOR-TJENESTEN ER IKKE BEREGNET TIL KONTINUERLIG OVERVÅGNING, OG VI GARANTERER IKKE ET SVAR FRA LÆGER OM UDSTEDTE MEDDELELSER ELLER MEDICINSKE BEGIVENHEDER, DER ER RAPPORTERET VIA ALIVECOR-TJENESTEN. SELVOM ALIVECOR KAN GØRE DET MULIGT FOR DIG AT BRUGE EN VALGFRI EKG-TOLKNING, ALIVECOR-TJENESTE ELLER TILSLUTTE DIN KONTO TIL DIN SUNDHEDSUDBYDER GENNEM VORES KARDIA PRO-SERVICE, GENNEMFØRER ALIVECOR IKKE AUTOMATISK GENNEMGÅELSE, OVERVÅGNING, ELLER ANALYSER VIA ALIVECOR-TJENESTEN. DET ER DIT ANSVAR AT PRÆSENTERE DINE SUNDHEDSDATA FOR DIN LÆGE TIL KORREKT ANALYSE OG DIAGNOSE.

Medmindre du er en forbruger i en jurisdiktion, der forbyder eksklusiv brug af voldgift til tvistbilæggelse, bestemmer disse vilkår, at alle tvister mellem dig og AliveCor vil blive løst ved BINDENDE VOLDGIFT. DU ACCEPTERER AT OPGIVE DIN RET TIL AT TAGE I RETTEN for at hævde eller forsvare dine rettigheder i henhold til denne kontrakt, bortset fra sager, der kan indbringes for domstole for små fordringer. Dine rettigheder vil blive afgjort af en NEUTRAL VOLDGIFTSMIDLER og IKKE en dommer eller jury, og dine krav kan ikke anlægges som et gruppesøgsmål. Se venligst afsnittet 24 ("Tvisteløsning og voldgift") for detaljer vedrørende din aftale om at mægle eventuelle tvister med AliveCor.

1. Brug af AliveCor-tjenesten.

AliveCor-tjenesten er kun beregnet til at give dig mulighed for at uploade, se, dele data med din sundhedspersonale og bruge visse data, der vedrører dig, som stilles til rådighed af AliveCor-tjenesten. Du må ikke få adgang til eller bruge tjenesten til andre formål. Du må kun bruge AliveCor-tjenesten, herunder alle data, der præsenteres for dig på eller af AliveCor-tjenesten, eller på anden måde hostes eller opbevares af AliveCor for dig, til lovlige og passende formål på dine egne vegne og under forudsætning af, at du overholder disse vilkår fuldt ud. og alle andre retningslinjer og politikker, der gælder for AliveCor-tjenesten, som AliveCor kan offentliggøre fra tid til anden.

2. Egnethed

Du skal være mindst 18 år for at bruge AliveCor-tjenesten. Ved at acceptere disse vilkår repræsenterer og garanterer du over for os, at: (a) du er mindst 18 år gammel; (b) du ikke tidligere er blevet suspenderet eller fjernet fra AliveCor-tjenesten; og (c) din registrering og din brug af AliveCor-tjenesten er i overensstemmelse med alle gældende love og regler i din lokale jurisdiktion. Hvis du bruger AliveCor-tjenesten på vegne af en enhed, organisation eller virksomhed, repræsenterer og garanterer du, at du har bemyndigelse til at binde denne organisation til disse vilkår, og du accepterer at være bundet af disse vilkår på vegne af den pågældende organisation.

3. Konti og registrering.

For at få adgang til de fleste funktioner i AliveCor-tjenesten skal du oprette en konto. Når du tilmelder dig en konto, kan du blive bedt om at give os nogle oplysninger om dig selv, herunder personlige oplysninger såsom dit navn, e-mailadresse, adgangskode, køn, højde og fødselsdato. Du kan vælge at give os yderligere oplysninger. Du accepterer, at de oplysninger, du giver os, er nøjagtige, og at du til enhver tid vil holde dem nøjagtige og opdaterede. Når du tilmelder dig, bliver du bedt om at angive en adgangskode. Du er alene ansvarlig for at opretholde fortroligheden af din konto og adgangskode, og du accepterer ansvaret for alle aktiviteter, der finder sted under din konto. Hvis du har grund til at tro, at din konto ikke længere er sikker, skal du straks give os besked på support@alivecor.com. Din konto kan automatisk udløbe efter en periode med inaktivitet forbundet med din konto i mere end tolv (12) efterfølgende måneder.

4. Betaling.

Adgang til AliveCor-tjenesten eller til visse funktioner i AliveCor-tjenesten kan kræve, at du betaler gebyrer. Før du betaler gebyrer, har du mulighed for at gennemgå og acceptere de gebyrer, du vil blive opkrævet. Alle gebyrer kan ikke refunderes, i det fulde omfang tilladt i henhold til gældende lovgivning. Hvis AliveCor ændrer gebyrerne for AliveCor-tjenesten, herunder ved at tilføje yderligere gebyrer eller afgifter, vil AliveCor give dig besked på forhånd om disse ændringer. Hvis du ikke accepterer ændringerne, kan AliveCor stoppe med at levere AliveCor-tjenesten til dig. AliveCor debiterer den betalingsmetode, du angiver på købstidspunktet. Du giver AliveCor tilladelse til at opkræve alle beløb som beskrevet i disse vilkår for den AliveCor-tjeneste, du vælger, til den pågældende betalingsmetode. Hvis du betaler gebyrer med et kreditkort, kan AliveCor anmode om forhåndsgodkendelse af din kreditkortkonto før dit køb for at bekræfte, at kreditkortet er gyldigt og har de nødvendige midler eller kredit til rådighed til at dække dit køb. AliveCor-tjenesten kan omfatte funktionalitet til aktivering, opdatering eller annullering af tilbagevendende betalinger mod periodiske gebyrer. Hvis du aktiverer eller opdaterer tilbagevendende betalinger gennem AliveCor-tjenesten, giver du AliveCor tilladelse til periodisk, fremadrettet og indtil annullering af enten de tilbagevendende betalinger eller din konto, at debitere alle påløbne beløb på eller før betalingsforfaldsdatoen for de påløbne betalingssummer. Hvis du bruger AliveCor-tjenesten til at opdatere eller annullere en eksisterende godkendt engangsbetaling eller tilbagevendende betaling, kan det tage flere hverdage, før opdateringen eller annulleringen træder i kraft. AliveCor indsamler eller opbevarer ikke finansielle kontooplysninger som defineret i fortrolighedspolitikken.

5. Licens.

AliveCor ejer og driver AliveCor-tjenesten. Dokumenterne og anden information og indhold, der er tilgængeligt på AliveCor-tjenesten ("Sideindholdet") er beskyttet af copyright og andre love om intellektuel ejendom i hele verden. Alle meddelelser om ophavsret og andre ejendomsret på ethvert webstedsindhold skal bibeholdes på alle kopier, der er lavet deraf. Enhver uautoriseret reproduktion, ændring, distribution, offentlig visning eller offentlig fremførelse af webstedsindhold er strengt forbudt. AliveCor og dets leverandører forbeholder sig alle rettigheder, der ikke er givet i disse vilkår.

Med forbehold af de begrænsninger, der er angivet i disse vilkår, giver AliveCor dig en begrænset, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, ikke-underlicenserbar, tilbagekaldelig licens til at installere og bruge appen i objektkodeformat på enheder, som du ejer eller kontrollerer, udelukkende for brug med AliveCor-tjenesterne. Ved at downloade eller bruge vores app(s), vil du:

 1. Anerkende, at appen er licenseret, ikke solgt til dig; og
 2. Anerkend, at tredjeparts vilkår og gebyrer kan gælde for brugen og driften af din enhed i forbindelse med din brug af appen, såsom din udbyders vilkår for tjenester og gebyrer for telefonservice, dataadgang eller meddelelsesfunktioner, og at du er eneansvarlig for betaling af alle sådanne gebyrer.

6. Kliniker anmeldelsestjeneste.

 1. Generelt. AliveCor sørger for, at en tredjeparts medicinsk professionel EKG-analysegruppe leverer professionelle EKG-analysetjenester ("Kliniker anmeldelsestjeneste") til dig gennem AliveCor-tjenesten mod et ekstra gebyr. Du har to muligheder for at få dit EKG gennemgået: (i) en bestyrelsescertificeret kardiologfortolkning af dit EKG ("Kardiologfortolkning"); og (ii) en certificeret kardiografisk teknikergennemgang af dit EKG ("Teknikergennemgang"). Med din anmodning og dit samtykke sender AliveCor Kliniker anmeldelsestjenesten dine data, der er nødvendige for at udføre den ønskede service: Kardiologfortolkning eller Teknikergennemgang. Kliniker anmeldelsestjenesten udfører den efterspurgte service og sender elektronisk kardiologfortolkningen eller teknikergennemgangen tilbage til AliveCors systemer, og vi gør rapporten tilgængelig for dig i AliveCor-tjenesten Ved at acceptere disse vilkår accepterer du hermed tilmelding til Kliniker anmeldelsestjenesten selvom din brug af Kliniker anmeldelsestjenesten er valgfri. Du vil kun blive opkrævet for Kliniker anmeldelsestjenesten når og hvis du bruger tjenesten. AliveCor forbeholder sig retten til at ændre udbyderne af Kliniker anmeldelsestjenesten eller afbryde en eller flere af Kliniker anmeldelsestjeneste-tilbuddene.
 2. Rapporter. Du kan bruge AliveCor-tjenesten til at generere rapporter om algoritmiske output fra AliveCors FDA-godkendte algoritmer ved hjælp af dine data. Alle rapporter fra AliveCors FDA-godkendte algoritmer eller fra Kliniker anmeldelsestjenesten tjener samme formål: at give dig flere oplysninger, som du kan konsultere din sundhedspersonale med, ikke som en erstatning for at konsultere din sundhedspersonale og foreslår ikke en diagnose. Disse rapporter er beregnet som information til dig og til at blive brugt som et værktøj af din læge til at give korrekt diagnose og behandling under hensyntagen til din fuldstændige sygehistorie. Diagnose baseret på dine data kan kun udføres af din læge. Det er dit ansvar at præsentere dine medicinske data for din læge med henblik på korrekt analyse og diagnose.
 3. EKG-optagelser. Du har til enhver tid mulighed for at få en EKG-optagelse fra din enhed. Dine EKG-optagelser er underlagt flere faktorer relateret til dit helbred og dine aktiviteter. AliveCor og udbyderne af Kliniker anmeldelsestjenesten giver ingen garantier for nøjagtigheden eller den kliniske betydning af fortolkningen af dine data. Vær opmærksom på, at din læge kan være uenig i fortolkningen af dine data. Hvis du beslutter dig for at bruge Kliniker anmeldelsestjenesten, deler vi dine oplysninger med Kliniker anmeldelsestjenesten, når du giver tilladelse gennem AliveCor-tjenesten.
 4. Begrænsninger. På grund af telemedicinske begrænsninger kan din lokale jurisdiktion begrænse din mulighed for at bruge Kliniker anmeldelsestjenesten. Da du bruger en mobil enhed til at indsamle dine data, er det dit ansvar at sikre, at Kliniker anmeldelsestjenesten er lovlig i henhold til din lokale telemedicinske love.

7. Personlig overvågningstjeneste.

Under nogle omstændigheder kan AliveCor præsentere dig for meddelelser eller foreslåede handlinger baseret på AliveCors analyse af dine historiske data og andre oplysninger, du har givet til AliveCor, såsom "medicin", "symptomer" eller "aktiviteter". For eksempel kan AliveCor foreslå, at du med jævne mellemrum indsender dine data til Kliniker Fortolkningstjenesten for fortsat overvågning af din hjertesundhed. Disse meddelelser eller foreslåede handlinger, eller mangel på samme, er ikke en indikation af dit helbred, og disse meddelelser eller foreslåede handlinger er heller ikke beregnet til at erstatte din læges udtalelse. Det er dit ansvar at præsentere dine data for din læge og at diskutere med din læge, hvad den korrekte fremgangsmåde er baseret på din sygehistorie. AliveCor kan også give dig mulighed for at planlægge påmindelser ved hjælp af AliveCor-tjenesten, såsom påmindelser om at tage medicin. AliveCor giver ingen erklæringer om nøjagtighed, pålidelighed, fuldstændighed eller aktualitet af eventuelle push-meddelelser, da dele af processen er uden for AliveCors kontrol. Du accepterer, at enhver tillid til disse påmindelser vil være på din egen risiko, og AliveCor fraskriver sig ethvert ansvar som følge af din brug af dem. Du accepterer, at AliveCor kan sende push-meddelelser til din mobile enhed til AliveCor-tjenesterelaterede eller marketingformål, hvis de er aktiveret og i overensstemmelse med fortrolighedspolitikken. Du kan slå push-meddelelser fra via dine enhedsindstillinger.

8. Brugerrepræsentationer og garantier.

Kardia- og Kardia Pro-brugere repræsenterer, garanterer og indgår pagt over for AliveCor, at du er bosiddende i USA, Anguilla, Australien, Aruba, Østrig, Bahrain, Belgien, Canada, Chile, Frankrig, Tyskland, Hong Kong, Ungarn, Indien, Irland, Israel, Italien, Jamaica, Kuwait, Luxembourg, Malta, Holland, New Zealand, Norge, Oman, Pakistan, Polen, Qatar, Spanien, Schweiz, Trinidad, Tobago, Storbritannien eller De Forenede Arabiske Emirater.

Alle brugere repræsenterer, garanterer og indgår pagt over for AliveCor, at (1) disse vilkår er blevet udført og leveret af dig og udgør en gyldig og bindende aftale med dig, der kan håndhæves over for dig i overensstemmelse med deres vilkår; (2) hvis du bruger AliveCor-tjenesten på vegne af en anden enhed, er du en autoriseret repræsentant for enheden og har autoriteten og accepterer at binde enheden til disse vilkår; (3) du ikke vil få adgang til eller bruge AliveCor-tjenesten, undtagen som udtrykkeligt tilladt i disse vilkår og eventuelle yderligere instruktioner, retningslinjer eller politikker udstedt af AliveCor, inklusive dem, der er opslået i AliveCor-tjenesten; (4) du vil få adgang til og bruge AliveCor-tjenesten i fuld overensstemmelse med gældende lovgivning; og (5) alle oplysninger, data og andre materialer, som du har leveret til støtte for din kontoregistrering, er nøjagtige og sandfærdige i alle henseender.

9. Brugerindhold

 1. Brugerindhold generelt. Visse funktioner i AliveCor-tjenesten kan tillade dig, din sundhedsudbyder eller andre brugere at uploade indhold til AliveCor-tjenesten, herunder meddelelser, billeder, data, tekst, placeringsoplysninger og andre typer information ("Brugerindhold") og til udgive brugerindhold på AliveCor-tjenesten. Du beholder ophavsrettighederne, herunder eventuelle moralske rettigheder, og enhver anden ejendomsret, som du måtte have til det brugerindhold, du sender til AliveCor-tjenesten; forudsat, at hvis du vælger at knytte din konto til vores Kardia Pro-tjeneste eller informationssystemer, der tilbydes af din sundhedsudbyder, kan alle data, der gives til din sundhedsplejerske, blive en del af din sundhedsjournal, og at kopi af sådanne data kan ejes og/eller kontrolleret af din sundhedsudbyder i henhold til gældende lovgivning.
 2. Begrænset licenstildeling til AliveCor. Ved at publicere eller udgive brugerindhold giver du AliveCor en evig, uigenkaldelig, verdensomspændende, ikke-eksklusiv, royaltyfri, fuldt betalt, overdragelig ret og licens (med ret til underlicens) til at bruge, hoste, opbevare, overføre, vise, udføre, reproducere, ændre, skabe afledte værker af og distribuere dit brugerindhold, helt eller delvist, til ethvert formål i overensstemmelse med Fortrolighedspolitikken, i alle medieformater og gennem alle mediekanaler, der nu er kendt eller udviklet herefter. Vi kan også oprette anonymiserede data og billeder fra dit brugerindhold, og sådanne data og billeder vil ikke længere være dit brugerindhold. Du giver uigenkaldeligt og for evigt afkald på alle rettigheder, du måtte have med hensyn til, at dit brugerindhold bliver ændret eller manipuleret på en måde, der kan være stødende for dig. AliveCor forbeholder sig retten til at nægte at acceptere, poste, vise eller overføre noget af dit brugerindhold efter eget skøn.
 3. Begrænset licenstildeling til andre brugere. Ved at poste eller dele brugerindhold med andre brugere af AliveCor-tjenesten, eller ved at forbinde din konto til din sundhedsudbyder gennem vores Kardia Pro-tjeneste, giver du disse brugere og/eller sundhedsudbydere en ikke-eksklusiv licens til at få adgang til og bruge dette brugerindhold som tilladt af disse vilkår og funktionaliteten af AliveCor-tjenesten.
 4. Brugerindhold repræsentationer og garantier. Du er eneansvarlig for dit brugerindhold og konsekvenserne af at poste eller udgive brugerindhold. Ved at poste eller udgive brugerindhold bekræfter, repræsenterer og garanterer du, at:
  1. du er skaberen og ejeren af brugerindholdet eller har de nødvendige licenser, rettigheder, samtykker og tilladelser til at give AliveCor og brugere af AliveCor-tjenesten tilladelse til at bruge og distribuere dit brugerindhold efter behov for at udøve de licenser, du har givet i denne afsnittet, på den måde, der er påtænkt af AliveCor, AliveCor-tjenesten og disse vilkår; og
  2. dit brugerindhold og brugen af dit brugerindhold, som påtænkt i disse vilkår, hverken: (i) påvirker, krænker eller uretmæssigt tilegner sig tredjepartsrettigheder, herunder enhver ophavsret, varemærke, patent, forretningshemmelighed, moralsk rettighed, privatlivsret, ret til offentlighed eller enhver anden intellektuel ejendomsret eller ejendomsret; (ii) bagvaskelse, bagvaskelse, injurier eller invadering af enhver anden persons ret til privatliv, offentlighed eller andre ejendomsrettigheder; eller (iii) forårsager, at AliveCor overtræder enhver lov eller regulering.

   Du accepterer at betale for alle royalties, gebyrer eller andre penge, der skylder nogen person på grund af Brugerindhold, du poster på eller gennem AliveCor-tjenesten.
   1. Brugerindhold ansvarsfraskrivelse. Vi er ikke forpligtet til at redigere eller kontrollere Brugerindhold, som du eller andre brugere poster eller udgiver, og vil på ingen måde være ansvarlige eller ansvarlige for Brugerindhold. AliveCor kan dog til enhver tid og uden forudgående varsel screene, fjerne, redigere eller blokere ethvert brugerindhold, som efter vores skøn overtræder disse vilkår eller på anden måde er stødende. Du forstår, at når du bruger AliveCor-tjenesten, vil du blive eksponeret for brugerindhold fra en række forskellige kilder og anerkender, at brugerindhold kan være unøjagtigt, stødende, uanstændigt eller stødende. I det fulde omfang tilladt i henhold til gældende lovgivning, accepterer du at give afkald på og giver afkald på enhver juridisk eller rimelig rettighed eller afhjælpning, du har eller måtte have mod AliveCor med hensyn til brugerindhold. Vi fraskriver os udtrykkeligt ethvert ansvar i forbindelse med brugerindhold, i det fulde omfang tilladt i henhold til gældende lovgivning. Hvis en bruger eller indholdsejer får besked om, at brugerindhold angiveligt ikke er i overensstemmelse med disse vilkår, kan vi undersøge påstanden og efter eget skøn afgøre, om vi skal fjerne brugerindholdet, hvilket vi forbeholder os retten til at gøre til enhver tid og uden varsel.
   2. Procedure for ulovligt brugerindhold

    Hvis du mener, at brugerindhold ikke er i overensstemmelse med disse vilkår, bedes du give os besked.

    Vi overholder bestemmelserne i Digital Millennium Copyright Act ("DMCA"), der gælder for vores aktiviteter (17 U.S.C. §512, som ændret). Hvis du har en klage vedrørende intellektuelle ejendomsrettigheder over materiale, der er lagt ud på AliveCor-tjenesten, kan du kontakte vores udpegede agent på følgende adresse:

    AliveCor, Inc.
    ATT: Juridisk afdeling (ophavsretsmeddelelse)
    444 Castro Street, Suite 600
    Mountain View, CA 94041
    USA
    +1-650-396-8650
    E-mail: copyright@alivecor.com

    Bemærk venligst, at i henhold til gældende lovgivning, hvis du bevidst giver falske, vildledende eller unøjagtige oplysninger, som brugersamtykke krænker, kan du blive underlagt civile eller strafferetlige sanktioner.

    Enhver meddelelse i henhold til Digital Millennium Copyright Act ("DMCA"), der hævder, at materialer, der hostes af eller distribueres gennem AliveCor-tjenesten, krænker intellektuelle ejendomsrettigheder, skal indeholde alle de oplysninger, der kræves af DMCA for sådanne meddelelser.

    Gentagende krænkere.
    AliveCor vil øjeblikkeligt uden varsel afslutte konti for brugere, der af AliveCor er fastslået som "gentagende krænkere". En gentagen krænker er en bruger, der er blevet underrettet om krænkende aktivitet eller har fået fjernet brugerindhold fra AliveCor-tjenesten mindst tre gange.

10. Forbudt adfærd.

VED AT BRUGE ALIVECOR SERVICE ACCEPTERER DU IKKE AT:

 1. bruge eller få adgang til AliveCor-tjenesten (a) fra en jurisdiktion, hvor sådan brug eller adgang ikke er autoriseret, (b) til ulovlige formål eller (c) i strid med lokal, statslig, national eller international lov;
 2. udføre aktiviteter, der kan være skadelige for andre, eller som kan skade AliveCors omdømme;
 3. krænke eller opfordre andre til at krænke en tredjeparts rettighed, herunder ved at krænke eller uretmæssigt tilegne tredjeparts immaterielle rettigheder eller videregive personlige oplysninger om en anden person;
 4. poste, uploade eller distribuere marketing- eller reklamelinks eller indhold, eller ethvert brugerindhold eller andet indhold, der er ulovligt, ærekrænkende, injurierende, unøjagtigt, eller som en fornuftig person kunne anse for at være anstødeligt, profant, usømmeligt, pornografisk, chikanerende, truende, pinligt, hadefuldt eller på anden måde upassende;
 5. bruge skrabere, robotter eller andre dataindsamlingsenheder på eller gennem AliveCor-tjenesten, eller indramme eller på anden måde levere AliveCor-tjenesten til tredjeparter uden AliveCors tilladelse;
 6. forstyrre sikkerhedsrelaterede funktioner i AliveCor-tjenesten, herunder ved: (a) at deaktivere eller omgå funktioner, der forhindrer eller begrænser brug eller kopiering af indhold; eller (b) reverse engineering, dekompilering eller på anden måde forsøg på at opdage kildekoden til en del af Tjenesten, inklusive app'en/apperne, undtagen i det omfang, sådan aktivitet udtrykkeligt er tilladt i henhold til gældende lovgivning på trods af denne begrænsning;
 7. forstyrre driften af AliveCor-tjenesten eller enhver brugers nydelse af AliveCor-tjenesten, herunder ved: (a) at uploade eller på anden måde sprede virus, adware, spyware, orm eller anden ondsindet kode; (b) at fremsætte uopfordrede tilbud eller reklamer til en anden bruger af AliveCor-tjenesten; (c) forsøg på at indsamle personlige oplysninger, herunder uden begrænsning EKG-data eller andre helbredsoplysninger, om en anden bruger eller tredjepart uden deres samtykke; eller (d) forstyrre eller afbryde ethvert netværk, udstyr eller server, der er forbundet til eller brugt til at levere AliveCor-tjenesten, eller overtræde nogen regulering, politik eller procedure for et sådant netværk, udstyr eller server;
 8. udføre enhver svigagtig aktivitet, herunder at efterligne en person eller enhed, hævde en falsk tilknytning, få adgang til enhver anden AliveCor-tjeneste eller -konto uden tilladelse eller forfalske dine kontoregistreringsoplysninger;
 9. ændre, oversætte eller skabe afledte værker, tilpasninger eller kompilationer af, eller baseret på, AliveCor-tjenesten eller en del heraf, eller bruge, kopiere eller reproducere AliveCor-tjenesten eller en hvilken som helst del deraf på anden måde end som udtrykkeligt tilladt i disse vilkår;
 10. tildele, underlicensere, lease, sælge, give en sikkerhedsinteresse i eller på anden måde overføre den adgang, der er givet i henhold til disse vilkår eller ethvert materiale (som defineret i afsnit 15) eller enhver ret eller mulighed for at se, få adgang til eller bruge ethvert materiale; eller
 11. forsøge at udføre nogen af handlingerne beskrevet i dette afsnit 10, eller hjælpe eller tillade enhver person at deltage i en af handlingerne beskrevet i dette afsnit 10.

11. Tredjepartstjenester og tilknyttede websteder.

Siden kan indeholde links til andre websteder, der drives af tredjeparter. Sådanne tredjepartswebsteder er ikke under AliveCors kontrol, og vi er ikke ansvarlige for indholdet af tredjepartswebsteder eller link indeholdt på et tredjepartswebsted. AliveCor leverer kun disse links som en bekvemmelighed og gennemgår, godkender, overvåger, godkender, garanterer eller fremsætter nogen repræsentationer med hensyn til tredjepartswebsteder.

AliveCor kan levere værktøjer gennem AliveCor-tjenesten, der gør dig i stand til at eksportere information, herunder uden begrænsning EKG-data og brugerindhold, til tredjepartsapplikationer eller -tjenester såsom Google Fit eller Apple Health, eller importere oplysninger fra sådanne tredjepartsapplikationer eller -tjenester, herunder gennem funktioner, der giver dig mulighed for at forbinde din konto på AliveCor med en konto på tredjepartstjenesten. Ved at bruge et af disse værktøjer repræsenterer, garanterer og accepterer du, at sådanne overførsler er tilladt i henhold til gældende lovgivning, og at du er autoriseret til, og at vi på dine vegne kan overføre disse oplysninger til eller fra den relevante tredjepartstjeneste i i overensstemmelse med Fortrolighedspolitikken. Tredjepartstjenester er ikke under vores kontrol, og vi er ikke ansvarlige for nogen tredjeparts brug af dine eksporterede oplysninger. Hvis du aktiverer funktionerne i AliveCor-tjenesten, der er designet til at importere oplysninger fra sådanne tredjepartstjenester, godkender og giver du hermed AliveCor en evig, uigenkaldelig licens til at bruge sådanne importerede oplysninger og videregive dem til tredjeparter såsom din sundhedspersonale i i overensstemmelse med Fortrolighedspolitikken og gældende lovgivning. AliveCor-tjenesten kan også indeholde links til tredjepartswebsteder. Tilknyttede websteder er ikke under vores kontrol, og vi er ikke ansvarlige for deres indhold.

12. Opsigelse af brug; Afbrydelse og ændring af tjenesten.

Du kan til enhver tid lukke din konto ved at følge de procedurer, der er beskrevet på AliveCor-webstedet eller ved at kontakte kundeservice på support@alivecor.com. Hvis du overtræder en bestemmelse i disse vilkår, ophører din tilladelse fra os til at bruge AliveCor-tjenesten automatisk. Derudover kan AliveCor efter eget skøn opsige din brugerkonto på AliveCor-tjenesten eller suspendere eller afslutte din adgang til AliveCor-tjenesten til enhver tid, hvis du overtræder en bestemmelse i disse vilkår, hvis vi ikke længere leverer nogen del af AliveCor-tjenesterne eller af enhver anden grund, med eller uden varsel. Vi forbeholder os også retten til at ændre eller afbryde AliveCor-tjenesten til enhver tid (inklusive ved at begrænse eller afbryde visse funktioner i AliveCor-tjenesten), midlertidigt eller permanent uden varsel til dig. I det fulde omfang tilladt i henhold til gældende lovgivning, vil vi ikke have noget ansvar på grund af nogen ændring af AliveCor-tjenesten eller nogen suspension eller opsigelse af din adgang til eller brug af AliveCor-tjenesten, forudsat at hvis AliveCor ophører med at drive AliveCor-tjenesten og afslutter din adgang til AliveCor-tjenesten i overensstemmelse hermed, så vil du være berettiget til en forholdsmæssig tilbagebetaling af eventuelle forudbetalte gebyrer, som du har betalt til AliveCor for brug af AliveCor-tjenesten. Ved opsigelse af din konto eller denne aftale af en eller anden grund, kan AliveCor efter eget valg slette alle data, der er knyttet til din konto.

13. Fortrolighedspolitik; Yderligere vilkår

 1. Fortrolighedspolitik. Læs venligst fortrolighedspolitikken ("Fortrolighedspolitik") omhyggeligt for at få oplysninger om vores indsamling, brug, opbevaring og videregivelse af dine personlige oplysninger. Fortrolighedspolitikken er inkorporeret i denne henvisning i og er en del af disse vilkår. Du giver samtykke til indsamling, hosting, brug, videregivelse og anden behandling eller håndtering af dine personlige oplysninger (herunder deling af data med tredjepartsudbydere) som beskrevet i fortrolighedspolitikken.
 2. Yderligere vilkår. Din brug af AliveCor-tjenesten er underlagt alle yderligere vilkår, politikker, regler eller retningslinjer, der gælder for AliveCor-tjenesten eller visse funktioner i AliveCor-tjenesten, som vi kan sende på eller linke til fra AliveCor-tjenesten ("Yderligere vilkår"). såsom slutbrugerlicensaftaler for enhver softwareapplikation, der kan downloades, eller regler, der er gældende for en bestemt funktion eller indhold på AliveCor-tjenesten, underlagt afsnit 14. Alle yderligere vilkår er inkorporeret i denne henvisning i og er en del af disse vilkår.

14. Ændringer til disse vilkår

Vi forbeholder os retten til, efter vores skøn, at ændre disse vilkår fremover til enhver tid. Tjek venligst disse vilkår med jævne mellemrum for ændringer. Hvis en ændring af disse vilkår væsentligt ændrer dine rettigheder eller forpligtelser ("Væsentlige ændringer"), giver vi dig besked om de ændrede vilkår via e-mail til den adresse, du har angivet i din brugerprofil. Væsentlige ændringer træder i kraft, når du accepterer sådanne ændringer. Immaterielle ændringer træder i kraft ved offentliggørelse. Tvister, der opstår under disse vilkår, vil blive løst i overensstemmelse med den version af disse vilkår, der var gældende på det tidspunkt, hvor tvisten opstod. Dit eneste og eksklusive retsmiddel, hvis du ikke accepterer nogen ændring af disse vilkår, er at annullere din konto. Du må under ingen omstændigheder ændre eller modificere disse vilkår.

15. Ejendomsret; Ejerrettigheder.

AliveCor-tjenesten ejes og drives af AliveCor. De visuelle grænseflader, grafik, design, kompilering, information, data, computerkode (inklusive kildekode eller objektkode), produkter, software, tjenester og alle andre elementer af AliveCor-tjenesten ("Materialer") leveret af AliveCor er beskyttet af intellektuel ejendomsret og andre love. Alle materialer inkluderet i AliveCor-tjenesten tilhører AliveCor eller vores tredjepartslicensgivere. Medmindre det er udtrykkeligt godkendt af AliveCor, må du ikke gøre brug af materialerne. AliveCor forbeholder sig alle rettigheder til de materialer, der ikke er givet udtrykkeligt i disse vilkår.

16. Underleverandører.

Du giver hermed samtykke til, at AliveCors involvering af tredjeparter (inklusive AliveCors tilknyttede selskaber) til at udføre eller understøtte udførelsen af hele eller dele af AliveCor-tjenesten eller AliveCor-webstedet, såsom kliniker fortolkningstjenesten.

17. Feedback.

Hvis du vælger at give input og forslag vedrørende problemer med eller foreslåede ændringer eller forbedringer af AliveCor-tjenesten ("Feedback"), giver du hermed AliveCor en ubegrænset, evigvarende, uigenkaldelig, ikke-eksklusiv, fuldt betalt, royaltyfri ret at udnytte feedbacken på enhver måde og til ethvert formål, herunder til at forbedre AliveCor-tjenesten og skabe andre produkter og tjenester.

18. Skadesløsholdelse.

I det fulde omfang tilladt i henhold til gældende lov, er du ansvarlig for din brug af AliveCor-tjenesten, og du vil skadesløsholde, holde skadesløs og, hvis det er instrueret af AliveCor, forsvare AliveCor og dets ledere, direktører, medarbejdere, konsulenter, tilknyttede selskaber, datterselskaber og agenter (tilsammen "AliveCor-enheder") fra og imod ethvert krav, ansvar, skade, tab og udgifter, inklusive rimelige advokatsalærer og omkostninger, der opstår som følge af eller på nogen måde er forbundet med: (a) din adgang til, brug af eller påstået brug af AliveCor-tjenesten; (b) din overtrædelse af nogen del af disse vilkår, enhver repræsentation, garanti eller aftale, der henvises til i disse vilkår, eller enhver gældende lov eller regulering; (c) din krænkelse af tredjepartsrettigheder, herunder enhver intellektuel ejendomsret eller offentlighed, fortrolighed, anden ejendomsret eller privatlivsret; (d) enhver tvist eller ethvert problem mellem dig og en tredjepart; og (e) alle krav, der opstår fra eller påstås svig, forsætlig uredelighed, kriminelle handlinger eller grov uagtsomhed begået af dig. I det fulde omfang tilladt i henhold til gældende lovgivning, forbeholder vi os retten til for egen regning at påtage os det eksklusive forsvar og kontrol af ethvert forhold, der ellers er underlagt skadesløsholdelse fra dig (uden at begrænse dine erstatningsforpligtelser med hensyn til dette spørgsmål), og i i det tilfælde accepterer du at samarbejde med vores forsvar af det krav.

19. Ansvarsfraskrivelser; Ingen garantier

ALIVECOR-TJENESTEN OG ALT MATERIALER OG INDHOLD TILGÆNGELIGT GENNEM ALIVECOR-TJENESTEN LEVERES "SOM DE ER" OG PÅ EN "SOM TILGÆNGELIG"-BASIS UDEN GARANTI ELLER BETINGELSER AF NOGEN ART, EVENTUELLE UDTRYKKELIGT. ALIVECOR-ENHEDERNE FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER AF ENHVER ART, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, VEDRØRENDE ALIVECOR-TJENESTEN, ALT MATERIALER OG INDHOLD TILGÆNGELIGT GENNEM ALIVECOR-SERVICEEN OG ENHVER ANVENDELSESSERVICE ELLER EN HVILKEN HJÆLPEMIDDEL, DER ER TIL DEN ALIVECOR-SERVICE, OVENSTÅENDE, HERUNDER: (A) ENHVER UNDERFORSTÅET GARANTI OM SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, TITEL, STILLE NYDELSE ELLER IKKE-KRÆNKELSE; (B) ENHVER GARANTI, DER OPSTÅR AF KURSUS AF HANDLING, BRUG ELLER HANDEL; OG (C) ENHVER GARANTI FOR OM EKG-DATANE ELLER ANDRE OPLYSNINGER, DER ER TILGÆNGELIGE PÅ ELLER OVERFØRES AF ALIVECOR-TJENESTEN, ER SANDE, FULDSTÆNDIGE ELLER NØJAGTIGE. DU ANERKENDER OG ACCEPTERER SPECIFIKT, AT ALIVECOR IKKE ER ANSVARLIG FOR NOGEN SUNDHED ELLER BESLUTNINGER, DER TRÆFFES AF DIG ELLER DIT SUNDHEDSPERSONALE BASERET PÅ DATA INDSAMLET, OVERFØRT ELLER DER ER VIST AF ELLLER PÅ ALIVECOR-TJENESTEN, UANSET OM SÅDANNE DATE ER KORREKTE ELLER FORKERTE. ALIVECOR-ENHEDERNE GARANTERER IKKE, AT ALIVECOR-TJENESTEN ELLER NOGEN DEL AF ALIVECOR-TJENESTEN, ELLER NOGET MATERIALER ELLER INDHOLD TILBYDES GENNEM ALIVECOR-TJENESTEN, IKKE VIL VÆRE UAFBRUDT, SIKKER ELLER FRI FOR FEJL, VIRA, ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER OG GARANTERER IKKE AT NOGEN DISSE PROBLEMER VIL BLIVE RETTET.

INGEN RÅDGIVNING ELLER INFORMATION, HVERKEN MUNDTLIG ELLER SKRIFTLIG, FÅET AF DIG FRA ALIVECOR-TJENESTEN ELLER NOGEN MATERIALER ELLER TILGÆNGELIGT INDHOLD, DER ER TILGÆNGELIGT GENNEM ALIVECOR-TJENESTEN, VIL VÆRE NOGEN GARANTI VEDRØRENDE ALIVECOR-ENHEDERNE ELLER ALIVECOR-TJENESTEN, DER IKKE UDTRYKKELIGT STÅR I DISSE VILKÅR. DU PÅTAGER ALLE RISIKO FOR ENHVER SKADE, DER KAN FØLGE FRA DIN BRUG AF ELLER ADGANG TIL ALIVECOR-TJENESTEN, DIN HANDLING MED ENHVER ANDEN ALIVECOR-TJENESTE-BRUGER OG EVENTUELLE MATERIALER ELLER INDHOLD TILGÆNGELIGT GENNEM ALIVECOR. DU FORSTÅR OG ACCEPTERER, AT DU BRUGER ALIVECOR-TJENESTEN OG BRUGER, FÅR ADGANG TIL, DOWNLOADER ELLER PÅ ANDEN MÅDE OPNÅR MATERIALER ELLER INDHOLD GENNEM ALIVECOR-TJENESTEN OG EVENTUELLE TILKNYTTEDE WEBSTEDER ELLER TJENESTER EFTER EGET SKØN OG RISIKO, OG AT DU ALENE ER ANSVARLIG FOR EVT. SKADE PÅ DIN EJENDOM (INKLUSIVE DIT COMPUTERSYSTEM ELLER MOBILENHED, DER BRUGES I FORBINDELSE MED ALIVECOR-TJENESTEN), ELLER TAB AF DATA, DER ER ET RESULTAT AF BRUGEN AF ALIVECOR-TJENESTEN ELLER DOWNLOAD ELLER BRUG AF DET PÅGÆLDENDE MATERIALE ELLER INDHOLD.

OVENSTÅENDE AFSNIT GÆLDER I DET FULDE OMFANG TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING. NOGLE JURISDIKTIONER KAN FORBYDE EN FRASKRIVELSE AF GARANTIER, ISÆR EN FRASKRIVELSE AF GARANTIER GIVET ELLER UNDERFORSTÅET VED LOV, SÅSOM JURIDISKE GARANTIER FOR OVERENSSTEMMELSE FOR VARER, DER TILBYDES TIL FORBRUGERE I EU, OG DU KAN HAVE ANDRE RETTIGHEDER, DER VARIERER FRA JURISDIKTION TIL JURISDIKTION.

20. Ansvarsbegrænsning

UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VIL ALIVECOR-ENHEDERNE VÆRE ANSVARLIGE OVER FOR DIG FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE, SÆRLIGE, FØLGESKADER ELLER STRAFSKADER (HERUNDER ERSTATNING FOR TAB AF FORTJENESTE, GOODWILL ELLER ANDET IMMATERIELT TAB), DER OPSTÅR SOM FØLGE AF ELLER RELATERET TIL DIN ADGANG TIL ELLER BRUG AF, ELLER DIN MANGLENDE EVNE TIL AT FÅ ADGANG TIL ELLER BRUGE, ALIVECOR-TJENESTEN ELLER ETHVERT MATERIALE ELLER INDHOLD PÅ ALIVECOR-TJENESTEN, UANSET OM DET ER BASERET PÅ GARANTI, KONTRAKT, TORT (HERUNDER UAGTSOMHED), LOV ELLER ENHVER ANDEN JURIDISK TEORI, OG UANSET OM ENHVER ALIVECOR-ENHED ER BLEVET INFORMERET OM MULIGHEDEN FOR SKADE. FOR AT UNDGÅ TVIVL OMFATTER DE UDELUKKEDE SKADER OGSÅ UDEN BEGRÆNSNING TAB AF BESPARELSER ELLER INDTÆGTER; TAB AF FORTJENESTE; TAB AF BRUG; TAB AF LIV ELLER HELBRED, KRAV FRA TREDJEPARTER; OG EVENTUELLE OMKOSTNINGER VED EVENTUELT ERSTATNINGSUDSTYR ELLER ANDRE TJENESTER.

UNDTAGEN SOM ANGIVET I AFSNIT 241.E, HVIS ALIVECOR IKKE LOVLIGT KAN FRASKRIVE SIG ANSVAR FOR NOGEN AF DE FOREGÅENDE SKADER, SÅ ER ALIVECOR-ENHEDERNES SAMLEDE ANSVAR OVER FOR DIG FOR ALLE KRAV, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF ELLER RELATERET TIL BRUGEN AF ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE NOGEN DEL AF ALIVECOR-TJENESTEN ELLER PÅ ANDEN MÅDE I HENHOLD TIL DISSE VILKÅR, UANSET OM DET ER I KONTRAKT, ERSTATNINGSRETLIGT ELLER PÅ ANDEN MÅDE, ER BEGRÆNSET TIL DET STØRSTE AF DE BELØB, DU HAR BETALT FOR AT BRUGE ALIVECOR-TJENESTEN, ELLER $100, I DET FULDE OMFANG TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING.

NOGLE JURISDIKTIONER TILLADER IKKE UDELUKKELSE ELLER BEGRÆNSNING AF ANSVAR FOR FØLGESKADER ELLER TILFÆLDIGE SKADER, I HVILKET TILFÆLDE SÅDANNE BEGRÆNSNINGER GÆLDER FOR DIG I DET OMFANG, DET ER TILLADT I EN SÅDAN JURISDIKTION. DESUDEN ER DER INTET I DISSE VILKÅR, DER BEGRÆNSER ELLER UDELUKKER NOGET ANSVAR, DER IKKE KAN BEGRÆNSES ELLER UDELUKKES VED LOV, SÅSOM ANSVAR FOR FORSÆTLIG OVERTRÆDELSE AF DISSE VILKÅR. INTET I DISSE VILKÅR PÅVIRKER DINE JURIDISKE RETTIGHEDER SOM FORBRUGER.

HVER BESTEMMELSE I DISSE VILKÅR, DER GIVER MULIGHED FOR BEGRÆNSNING AF ANSVAR, FRASKRIVELSE AF GARANTIER ELLER UDELUKKELSE AF SKADER, HAR TIL FORMÅL OG FORDELER RISICI MELLEM PARTERNE I HENHOLD TIL DISSE VILKÅR. DENNE FORDELING ER ET VÆSENTLIGT ELEMENT I GRUNDLAGET FOR AFTALEN MELLEM PARTERNE. HVER AF DISSE BESTEMMELSER ER ADSKILLELIGE OG UAFHÆNGIGE AF ALLE ANDRE BESTEMMELSER I DISSE VILKÅR. BEGRÆNSNINGERNE I DETTE AFSNIT 20 VIL GÆLDE, SELVOM ET BEGRÆNSET AFHJÆLPNING IKKE OPFYLDER SIT VÆSENTLIGE FORMÅL.

21. Force Majeure.

AliveCor vil blive fritaget for opfyldelse i henhold til disse vilkår i enhver periode, hvor det er forhindret i eller forsinket i at udføre forpligtelser i henhold til disse vilkår, helt eller delvist, som følge af en Force Majeure-begivenhed. I det fulde omfang tilladt i henhold til gældende lovgivning betyder "Force Majeure-begivenhed" i dette afsnits formål en begivenhed eller række af begivenheder forårsaget af eller som følge af et af følgende: (1) vejrforhold eller andre naturelementer eller Guds handlinger; (2) krigshandlinger, terrorhandlinger, optøjer, civil uorden eller oprør; (3) karantæner eller embargoer, (4) arbejdsstrejker; (5) nedetid for telekommunikation, netværk, computer, server eller internet; (6) tredjemands uautoriseret adgang til AliveCors informationsteknologisystemer; eller (7) andre årsager uden for AliveCors rimelige kontrol.

22. Lovvalg og kompetente domstole.

I det fulde omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, er disse vilkår underlagt lovene i staten Californien uden hensyntagen til lovkonfliktprincipper. Hvis en retssag eller en domstolsprocedure er tilladt i henhold til disse vilkår, er du og AliveCor enige om at underkaste sig den personlige og eksklusive jurisdiktion for de statslige domstole og føderale domstole i Santa Clara County, Californien med det formål at anlægge en tvist. Hvis du er en forbruger i EU, vil en sådan jurisdiktion for Santa Clara County-domstolene være ikke-eksklusiv. Vi driver AliveCor-tjenesten fra vores kontorer i USA, og vi garanterer ikke, at materialer inkluderet i AliveCor-tjenesten er passende eller tilgængelige til brug andre steder.

23. Generelt.

Disse vilkår, sammen med Fortrolighedspolitikken og alle andre aftaler, der udtrykkeligt er indarbejdet ved henvisning i disse vilkår, er den fuldstændige og eksklusive forståelse og aftale mellem dig og AliveCor vedrørende din brug af AliveCor-tjenesten. Medmindre det er udtrykkeligt tilladt ovenfor, kan disse vilkår kun ændres ved en skriftlig aftale underskrevet af autoriserede repræsentanter for alle parter i disse vilkår. Du må ikke overdrage eller overføre disse vilkår eller dine rettigheder i henhold til disse vilkår, helt eller delvist, ved lov eller på anden måde, uden vores forudgående skriftlige samtykke, som kan gives eller tilbageholdes efter AliveCors eget skøn. Ethvert forsøg på overdragelse fra dig uden et sådant samtykke er ugyldigt. Vi kan til enhver tid tildele disse vilkår uden varsel eller samtykke, i det fulde omfang tilladt i henhold til gældende lovgivning. Undladelse af at kræve opfyldelse af en bestemmelse vil ikke påvirke vores ret til at kræve opfyldelse på noget andet tidspunkt efter dette, og et frafald fra os af ethvert brud på eller misligholdelse af disse Vilkår eller nogen bestemmelse i disse Vilkår vil heller ikke være et afkald på efterfølgende misligholdelse eller misligholdelse eller et frafald af selve bestemmelsen. Brug af sektionsoverskrifter i disse vilkår er kun for nemheds skyld og vil ikke have nogen indflydelse på fortolkningen af nogen bestemmelse. Hvis nogen del af disse vilkår anses for at være ugyldige eller ikke håndhæves, vil den del, der ikke kan håndhæves, få virkning i videst muligt omfang, og de resterende dele forbliver i fuld kraft og virkning. Ved opsigelse af disse vilkår vil afsnit 8-10, 12, 13, 18, 19 og 21-25, sammen med fortrolighedspolitikken og eventuelle andre medfølgende aftaler, overleve.

24. Tvistbilæggelse og voldgift

LÆS VENLIGST DETTE AFSNIT OMHYGGELIGT, FORDI DET KRÆVER, AT DU AFGØR VISSE TVISTER OG KRAV MED OS OG BEGRÆNSER DEN MÅDE, HVOR DU KAN SØGE HJÆLP HOS OS.

 1. Generelt. I det fulde omfang tilladt i henhold til gældende lovgivning og i interessen for at løse tvister mellem dig og AliveCor på den mest hensigtsmæssige og omkostningseffektive måde, er du og AliveCor enige om, at enhver tvist, der opstår i forbindelse med disse vilkår, vil blive løst ved bindende voldgift, medmindre du er en forbruger beliggende i en jurisdiktion, der forbyder eksklusiv brug af voldgift til tvistbilæggelse.

  Voldgift er mindre formelt end en retssag. Voldgift bruger en neutral voldgiftsmand i stedet for en dommer eller jury, kan tillade mere begrænset opdagelse end i retten og kan være genstand for meget begrænset kontrol af domstolene. Voldgiftsmænd kan tilkende de samme erstatninger og lempelser, som en domstol kan tilkende. Denne aftale om voldgift af tvister omfatter alle krav, der opstår ud af eller relaterer til ethvert aspekt af disse vilkår, uanset om de er baseret på kontrakt, erstatningsret, vedtægter, svig, urigtige fremstillinger eller enhver anden juridisk teori, og uanset om et krav opstår under eller efter opsigelse af disse vilkår. DU FORSTÅR OG ACCEPTERER, AT DU OG ALIVECOR, VED AT INDGÅ DISSE VILKÅR, HVER AFGIVER RETTEN TIL EN RETNING AF JURYEN ELLER TIL AT DELTAGE I EN KLASSESØG, I DET FULDSTÆNDIGE OMFANG DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV.
 2. Framelding af aftale om voldgift: Du kan afvise denne aftale om at mægle ved at kontakte support@alivecor.com inden for 30 dage efter første accept af disse Servicevilkår og angive, at du (inkluder dit for- og efternavn samt e-mailadresse, der blev brugt til at registrere dig til AliveCor-tjenesten) afslår denne voldgift aftale.
 3. Undtagelser. På trods af bestemmelserne i afsnit 24A, vil intet i disse vilkår blive anset for at give afkald på, udelukke eller på anden måde begrænse nogen af parternes ret til at: (a) anlægge en individuel sag ved en domstol for små krav; (b) forfølge en håndhævelseshandling gennem den relevante føderale, statslige eller lokale myndighed, hvis denne handling er tilgængelig; (c) søge påbud i en domstol; eller (d) at anlægge sag ved en domstol for at behandle et krav om krænkelse af intellektuel ejendom.
 4. Voldgiftsmand. I det fulde omfang tilladt i henhold til gældende lovgivning, vil enhver voldgift mellem dig og AliveCor blive afgjort i henhold til Federal Arbitration Act og reguleret af de kommercielle tvistbilæggelsesprocedurer og de supplerende procedurer for forbrugerrelaterede tvister (samlet "AAA-reglerne") i American Arbitration Association ("AAA"), som ændret af disse Vilkår, og vil blive administreret af AAA. AAA-reglerne og ansøgningsformularerne er tilgængelige online på www.adr.org, ved at ringe til AAA på 1-800-778-7879 eller ved at kontakte AliveCor.
 5. Varsel; Behandling. En part, der har til hensigt at søge voldgift, skal først sende en skriftlig meddelelse om tvisten til den anden part af certificeret U.S. Mail eller med Federal Express (underskrift påkrævet) eller, kun hvis en sådan anden part ikke har angivet en aktuel fysisk adresse, derefter via elektronisk post ("Varsel"). AliveCors adresse til varslen er: AliveCor, Inc., 444 Castro Street, Suite 600 Mountain View, CA 94041 USA. Varslen skal: (a) beskrive arten og grundlaget for kravet eller tvisten; og (b) angiver den specifikke lettelse, der søges ("Efterspørgsel"). Parterne vil i god tro gøre en indsats for at løse kravet direkte, men hvis parterne ikke når til enighed om at gøre det inden for 30 dage efter, at meddelelsen er modtaget, kan du eller AliveCor indlede en voldgiftssag. Under voldgiften må beløbet for et eventuelt forligstilbud fremsat af dig eller AliveCor ikke videregives til voldgiftsdommeren, før voldgiftsmanden har truffet en endelig afgørelse og kendelse, hvis nogen. Hvis tvisten endeligt løses gennem voldgift til din fordel, vil AliveCor betale dig det højeste af følgende: (i) det beløb, som voldgiftsmanden har tilkendt, hvis nogen; (ii) det sidste skriftlige forligsbeløb tilbudt af AliveCor til bilæggelse af tvisten forud for voldgiftsdommerens kendelse; eller (iii) $1.000.
 6. Gebyrer. Hvis du påbegynder voldgift i overensstemmelse med disse vilkår, vil AliveCor refundere dig for din betaling af ansøgningsgebyret, medmindre dit krav er på mere end $10.000, i hvilket tilfælde betalingen af eventuelle gebyrer vil blive besluttet af AAA-reglerne. Enhver voldgiftshøring vil finde sted på et sted, der skal aftales, i Santa Clara County, Californien, men hvis kravet er på $10.000 eller mindre, kan du vælge, om voldgiften skal gennemføres: (a) udelukkende på grundlag af dokumenter indsendt til voldgiftsdommeren; (b) gennem en ikke-optræden baseret telefonhøring; eller (c) ved en personlig høring som fastsat af AAA-reglerne i amtet (eller sognet) for din faktureringsadresse. Hvis voldgiftsmanden finder, at enten substansen i dit krav eller den lettelse, der søges i kravet, er useriøs eller anlagt til et uretmæssigt formål (målt efter standarderne angivet i Federal Rule of Civil Procedure 11(b)), skal betaling af alle gebyrer vil være underlagt AAA-reglerne. I så fald accepterer du at tilbagebetale AliveCor for alle penge, der tidligere er udbetalt af det, og som ellers er din forpligtelse til at betale i henhold til AAA-reglerne. Uanset den måde, voldgiften foregår på, skal voldgiftsmanden udstede en begrundet skriftlig afgørelse, der er tilstrækkelig til at forklare de væsentlige resultater og konklusioner, som afgørelsen og kendelsen, hvis nogen, er baseret på. Voldgiftsmanden kan træffe kendelser og afgøre tvister vedrørende betaling og godtgørelse af honorarer eller udgifter på et hvilket som helst tidspunkt under sagen og efter anmodning fra en af parterne inden for 14 dage efter voldgiftsmandens afgørelse i sagen.
 7. Ingen gruppesøgsmål. I DET FULDSTÆNDIGE OMFANG DET ER TILLADET I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, ER DU OG ALIVECOR ENIGE OM, AT HVER KUN KAN INDRE KRAV MOD DEN ANDEN I DIN ELLER DETS INDIVIDUELLE KAPACITET OG IKKE SOM SAGSØGER ELLER KLASSIVT MEDLEM. Ydermere, medmindre både du og AliveCor er enige om andet, må voldgiftsdommeren ikke konsolidere mere end én persons krav og må ikke på anden måde præsidere over nogen form for en repræsentant eller gruppesager, i det videst tilladte omfang i henhold til gældende lovgivning.
 8. Krav. I det fulde omfang tilladt i henhold til gældende lov, må intet søgsmål, der udspringer af, i forbindelse med eller relateret til disse vilkår, anlægges af dig mere end et (1) år efter, at årsagen til søgsmålet er opstået. Denne periode kan ikke forlænges af nogen grund, undtagen med begge parters skriftlige samtykke. Alle vedtægter eller lovbestemmelser, som ville påvirke eller på anden måde påvirke forældelsesfristens løb, frafaldes hermed, og ingen sådan lov eller lovbestemmelse skal virke til at forlænge den periode, der er begrænset i dette stykke, i det fulde omfang tilladt i henhold til gældende lovgivning.
 9. Ændringer af denne voldgiftsbestemmelse. Hvis AliveCor foretager en fremtidig ændring af denne voldgiftsbestemmelse, bortset fra en ændring af AliveCors adresse til meddelelse, kan du afvise ændringen ved at sende os skriftlig meddelelse inden for 30 dage efter ændringen til AliveCors adresse til meddelelse, i hvilket tilfælde din konto hos AliveCor vil øjeblikkeligt blive opsagt, og denne voldgiftsbestemmelse, som var gældende umiddelbart før de ændringer, du afviste, vil overleve.
 10. Håndhævelse. Hvis afsnit 24G viser sig ikke at kunne håndhæves, eller hvis hele dette afsnit 24 viser sig ikke at kunne håndhæves, vil hele afsnit 24være ugyldigt, og i så fald er parterne enige om, at den eksklusive jurisdiktion og værneting beskrevet i afsnit 22 vil regulere enhver handling, der opstår som følge af eller relateret til disse vilkår.

25. Varsler; Samtykke til elektronisk kommunikation.

Ved at bruge AliveCor-tjenesten giver du dit samtykke til at modtage visse elektroniske meddelelser fra os som yderligere beskrevet i fortrolighedspolitikken. Læs venligst fortrolighedspolitikken for at lære mere om vores praksis for elektronisk kommunikation. Du accepterer, at alle meddelelser, aftaler, afsløringer eller anden kommunikation, som vi sender til dig elektronisk, vil opfylde eventuelle juridiske kommunikationskrav, herunder at disse kommunikationer skal være skriftlige. Alle meddelelser fra AliveCor, der er beregnet til at blive modtaget af dig, anses for at være leveret og effektive, når de sendes til den e-mailadresse, du har angivet under registreringsprocessen, eller når de sendes til og gøres tilgængelige for dig på AliveCor-tjenesten. Hvis du ændrer den e-mailadresse, der er angivet i forbindelse med din registrering for at få adgang til og bruge AliveCor-tjenesten, skal du opdatere din adresse i overensstemmelse med de procedurer, der er angivet på AliveCor-tjenesten. Ved at give dit mobilnummer til os, giver du dit samtykke til at modtage tekstbeskeder på det nummer som anmodet om kontobekræftelse, beskedmeddelelser og andre formål relateret til AliveCor-tjenesten. Selvom vi ikke opkræver et gebyr for tekstbeskeder, kan dit mobilselskab muligvis opkræve standardbeskeder, data og andre gebyrer. Du er ansvarlig for disse gebyrer. Vi kan sende og modtage tekstbeskeder gennem mobiltelefonoperatører eller andre netværk, og pålidelighedsniveauet kan variere. Vi er ikke ansvarlige for rettidigheden eller endelig levering af beskeden, da dette er uden for vores kontrol og er mobiltelefonoperatørens eller andre netværks ansvar. Uanset ovenstående vil vi bruge dit mobilnummer i overensstemmelse med fortrolighedspolitikken.

26. MEDDELELSE VEDRØRENDE APPLE

Du anerkender, at disse vilkår kun er mellem dig og AliveCor, ikke med Apple, og Apple er ikke ansvarlig for appen og indholdet deraf. Apple har ingen som helst forpligtelse til at levere vedligeholdelses- og supporttjenester med hensyn til appen. I tilfælde af, at appen ikke overholder enhver gældende garanti, kan du give Apple besked, og Apple vil refundere købsprisen for appen til dig, hvis nogen; og i det maksimale omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, har Apple ingen anden garantiforpligtelse overhovedet med hensyn til appen. Apple er ikke ansvarlig for at behandle eventuelle krav fra dig eller nogen tredjepart i forbindelse med appen eller din besiddelse og/eller brug af appen, herunder, men ikke begrænset til: (i) produktansvarskrav; (ii) enhver påstand om, at appen ikke overholder ethvert gældende lov- eller reguleringskrav; og (iii) krav, der opstår under forbrugerbeskyttelse eller lignende lovgivning. Apple er ikke ansvarlig for undersøgelsen, forsvaret, forliget og afviklingen af nogen tredjeparts påstande om, at appen eller din besiddelse og brug af appen krænker denne tredjeparts intellektuelle ejendomsrettigheder. Du accepterer at overholde eventuelle gældende tredjepartsvilkår, når du bruger appen. Apple og Apples datterselskaber er tredjepartsbegunstigede af disse vilkår, og efter din accept af vilkårene vil Apple have ret (og vil blive anset for at have accepteret retten) til at håndhæve vilkårene over for dig som en tredjepartsbegunstiget af vilkårene. Du erklærer og garanterer hermed, at (i) du ikke befinder dig i et land, der er underlagt et U.S. Regering embargo, eller som er udpeget af USA. Regering som et "terroriststøttende" land; og (ii) du ikke er noteret i nogen Regeringsliste med forbudte eller begrænsede parter i USA.

27. Kontakt information.

AliveCor-tjenesten tilbydes af AliveCor, Inc. Du kan kontakte os ved at sende en e-mail til os på support@alivecor.com.

Sidst revideret: [07.01.2019]